Anders werken

Schoolplan 2015-2020

De onderwijsvisie van het Liemers College staat in het schoolplan ‘Van aanbod naar aandacht’. Aan deze visie werken we vanuit vijf invalshoeken. Het schoolplan heeft een looptijd tot 2020. Ieder schooljaar worden stappen gezet en wordt de voortgang geëvalueerd.

Maatwerk

De derde invalshoek is de wijze waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Voor gepersonaliseerd leren is een andere manier van werken nodig. Als leerling krijg je meer verantwoordelijkheid, maar daar staat tegenover dat de docenten je ‘leerproces’ scherp in de gaten houden en regelmatig feedback geven. Verder leer je het ene moment op een individuele werkplek en het andere moment in een gewoon vaklokaal of op een leerplein/studielandschap. Hierdoor zijn allerlei werkvormen mogelijk (klassikaal, in groepjes of individueel). Roosters en lessentabellen worden eveneens steeds meer maatwerk. Zo wordt maximaal rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.

Andere rol docenten

Ook de rol van de docent verandert. De traditionele ‘leraar voor de klas’ wordt steeds zeldzamer. In plaats daarvan worden docenten op basis van specifieke kwaliteiten ingezet. De ene docent is misschien beter in werken met kleine groepen, terwijl de andere docent zich het liefst bezighoudt met vernieuwing van het lesprogramma. Medewerkers gaan zich dus specialiseren.

Docenten werken samen in 'leerlab
Meer weten over Actieve leerling.
Meer weten over Gepersonaliseerd leren.
Meer weten over LeerKRACHT.
Meer weten over Community College.