Resultaten

Wij doen onze uiterste best om onze leerlingen naar het diploma te (bege)leiden. Onze resultaten meten we op allerlei manieren. Wij kijken bijvoorbeeld naar de doorstroming: hoeveel leerlingen gaan gewoon over, hoeveel blijven er zitten en hoeveel veranderen van niveau. Ook houden we het aantal leerlingen dat de school tussentijds verlaat nauwlettend in de gaten. En natuurlijk het percentage leerlingen dat met succes eindexamen heeft gedaan.

De Onderwijsinspectie houdt de prestaties en kwaliteit van de scholen in Nederland ook in de gaten. Regelmatig brengt de Onderwijsinspectie ook onze school een bezoek.

Slagingspercentages

De examenresultaten / slagingspercentages van het schooljaar 2018-2019:

 

           Didam           

     Heerenmäten     

      Landeweer       

        Zonegge         

Vmbo-bb

 

 

            95%

 

Vmbo-kb

 

 

            90%

 

Mavo (vmbo-g en -t)

           100%

 

 

            94%

Havo   

            89%

            90%

 

 

Atheneum / gymnasium (vwo)  

 

            92%

 

 

 

Leerlingenvolgsysteem

Niet alle opbrengsten van het onderwijs op het Liemers College zijn in getallen uit te drukken. Daarom hebben we ook een leerlingvolgsysteem, dat een meer afgewogen evaluatie mogelijk maakt. Ook kunnen trends over een langere periode worden geanalyseerd.

Communicatie over resultaten

Het Liemers College communiceert open over de resultaten. Zo zijn de meeste resultaten te vinden op Scholen op de Kaart. Op deze website is het ook mogelijk om onze school met andere scholen te vergelijken. De rapporten van de Onderwijsinspectie staan op www.onderwijsinspectie.nl