Fouten maken mag

Op het Liemers College kun je jezelf zijn en mag je je onderscheiden. Wij benaderen onze leerlingen positief en stimuleren jou het beste uit jezelf te halen. Wij geven graag complimenten en fouten maken mag, want daar leer je van. 

Respect voor elkaar

Wij willen dat jij je op het Liemers College veilig voelt. Daarom houden wij actief toezicht, word je aangesproken op ongewenst gedrag en treden we op tegen pesten. Verder hebben wij aandacht voor de do’s and don’ts van social media. Kortom, op het Liemers College hebben we respect voor elkaar.

De mentor: steun en toeverlaat

De mentor is een heel belangrijke persoon op het Liemers College. Jouw mentor zorgt ervoor dat het goed gaat met zowel de klas als geheel als met jou als leerling. De mentor houdt je cijfers in de gaten en hoe het verder met je gaat. Je ziet jouw mentor bijna iedere dag, in de les maar ook in het mentoruur. Met vragen en problemen kun je altijd bij je mentor terecht. Dat geldt ook voor je ouders. De mentor organiseert activiteiten die de klas leuk en gezellig maken.

Bruisende school

Wij willen dat jij graag naar school gaat. Daaraan dragen ook de vele (buitenles)activiteiten, excursies en reizen in binnen- en buitenland bij. Veel activiteiten hebben een onderwijskundige insteek. Dan is deelname verplicht. Dat geldt voor de meeste excursies, de kennismakingsactiviteiten en de maatschappelijke stages. In andere gevallen mag je zelf weten of je meedoet. Iedere locatie heeft een eigen leerlingenvereniging, waarvan je automatisch lid bent. De leerlingenvereniging organiseert onder andere feesten.

Meer informatie over onze sportactiviteiten, culturele activiteiten, internationalisering en maatschappelijke stages vind je op onze pagina 'Activiteiten'.

Kleinschalig onderwijs

Met 4 locaties lijkt het Liemers College groot. In de praktijk valt dat erg mee. Je volgt bijna al je lessen op 1 locatie. Binnen de meeste locaties zit je het grootste gedeelte van de dag in een beperkt deel van het gebouw. Eersteklassers weten dan ook binnen een week de weg. Op het Liemers College kennen de leerlingen en de medewerkers elkaar. Leerlingen weten dat ze met vragen en problemen altijd terechtkunnen bij vertrouwde gezichten.

Samen verantwoordelijk

Op het Liemers College zijn leerling, ouders en school samen verantwoordelijk voor goede schoolprestaties. Het is de bedoeling dat de ouders zich nadrukkelijk medeverantwoordelijk voelen voor het leerproces van hun kind. Dat gaat verder dan af en toe helpen met huiswerk. We willen graag dat ouders belangstelling tonen en hun kind motiveren.