Driehoeksgesprekken

Op het Liemers College praten we mét in plaats van óver leerlingen. Dit gebeurt tijdens ‘driehoeksgesprekken’, waarbij de leerling, de ouders en de mentor aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken ligt het initiatief bij de leerling. Uw kind bereidt het gesprek voor en vertelt hoe het gaat op school en wat hij/zij nodig heeft om beter te functioneren/presteren. In het eerste leerjaar is er naast de driehoeksgesprekken nog een startgesprek, waarin de ambities van de leerling aan bod komen.

Van oudergesprek naar driehoeksgesprek
'Als mentor weet je wat er speelt'