Meedenken, meepraten, meebeslissen

Ouders kunnen ook meedenken, meepraten en meebeslissen. De locatiedirectie van iedere locatie overlegt een paar keer per schooljaar met speciale klankbordgroepen. Er zijn aparte klankbordgroepen voor leerlingen en ouders. Met de ouders wordt gesproken over bijvoorbeeld excursies en werkweken, leerlingbegeleiding, veiligheid en lesuitval. Daarnaast heeft iedere locatie een deelraad, waarin leerlingen, ouders en medewerkers meepraten over het beleid van de locatie. De schoolbrede medezeggenschapsraad adviseert de schooldirectie over voorgenomen besluiten. De Quadraam-scholen hebben bovendien een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over ouderparticipatie staat in de folder Ouderparticipatie op het Liemers College.

'Er wordt zeker naar ouders geluisterd'