Samen verantwoordelijk

Op het Liemers College zijn leerling, ouders en school samen verantwoordelijk voor goede schoolprestaties. Het is de bedoeling dat de ouders zich nadrukkelijk medeverantwoordelijk voelen voor het leerproces van hun kind. Dat gaat verder dan af en toe helpen met huiswerk. We willen graag dat ouders belangstelling tonen en hun kind motiveren.