Begeleiding bij leerproblemen

Diverse trainingen

Voor leerlingen met specifieke (leer)problemen heeft het Liemers College diverse trainingen. Voorbeelden zijn faalangstreductietrainingen, socialevaardigheidstrainingen en examenvreesreductietrainingen. Indien nodig worden trainingen individueel aangeboden. Leerlingen worden voorgedragen door de mentor, maar leerlingen en ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen. Alle examenkandidaten worden getest op examenvrees. Deelname aan een training is altijd vrijwillig.

Dyslexie/dyscalculie

Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring heeft het Liemers College speciale faciliteiten. Hierover worden afspraken gemaakt met de leerling. De docenten worden geïnformeerd. Alle leerlingen doen in het begin van leerjaar 1 een spellingscreening. Als lees- en taalproblemen aan het licht komen, doen de orthopedagogen nader onderzoek. Daarna wordt in overleg met de ouders eventueel een traject ingezet voor een officiële dyslexieverklaring. De mentor houdt dyslectische leerlingen extra in de gaten. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen extra ondersteuning krijgen.

Leerwegondersteunend onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is ondersteuning op maat voor vmbo-leerlingen. Deze leerlingen krijgen bijvoorbeeld hulp (individueel of groepsgewijs) bij het wegwerken van achterstanden en bij het plannen en maken van schoolwerk. Meestal zitten leerlingen met een lwoo-beschikking in een (s)bb- of kb-klas. Hier zijn de groepen kleiner en geven de docenten meerdere vakken, waardoor zij de leerlingen goed leren kennen.

Schakelbasisberoepsgerichte leerweg

De schakelbasisberoepsgerichte leerweg is er voor leerlingen die wat betreft IQ, leerachterstanden en Cito-score tussen het praktijkonderwijs en vmbo-bb vallen. Er is aandacht voor het verkleinen van leerachterstanden en sociale vaardigheden. In sbb-klassen zitten tien tot veertien leerlingen. In leerjaar 1 en 2 wordt bekeken of de leerling kans maakt op het bb-diploma. Als dat niet het geval is, wordt de leerling verwezen naar het praktijkonderwijs of een ander passend traject.