Begeleiding bij persoonlijke problemen

Tijdens je middelbareschooltijd verandert er veel in je leven. De meeste leerlingen ervaren daarbij weinig problemen, maar dat geldt niet voor iedereen. Je kunt vragen hebben over je lichamelijke ontwikkeling of andere medische zaken of je kunt – thuis of op school – te maken krijgen met ongewenst gedrag (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, geweld etc.). Op het Liemers College werken diverse mensen die je dan kunnen helpen, zoals de jeugdarts, de contactpersonen ongewenst gedrag en de vertrouwensdocenten. Ook is er een meldcode huiselijk geweld.

Jeugdarts

Leerlingen met vragen over hun gezondheid kunnen mailen, chatten of twitteren met de jeugdarts. De jeugdarts houdt regelmatig spreekuur. Voor de locaties in Zevenaar is het telefoonnummer 088 - 355 6000 (9.00-17.00 uur). Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 16.00 tot 17.00 uur. Meer info. Voor de locatie Didam kan een afspraak worden gemaakt per mail of via het telefoonnummer 088 - 443 3000 (9.00-12.00 uur). Meer info.

Contactpersonen ongewenst gedrag

In de 'meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Voortgezet onderwijs' staat de werkwijze van de interne contactpersonen in geval van discriminatie, seksuele intimidatie, pestgedrag en geweld.

Didam:mw. M.H.H.T. Hoveijn
Heerenmäten:  mw. E.A. Vliegen
Landeweer:mw. M.M.H. ter Horst
Zonegge:mw. M.C.M. Geurds

Vertrouwensdocenten

Soms zijn er problemen die alleen in een sfeer van vertrouwen besproken kunnen worden. Daarvoor zijn er vertrouwensdocenten. Meestal gaat het initiatief uit van de leerling. Soms legt de vertrouwensdocent het eerste contact. Je kunt een mailtje sturen, een briefje in het postvakje van de vertrouwensdocent leggen of een afspraak via de mentor of een andere medewerker maken. Je mag de vertrouwensdocent ook thuis bellen.

Vertrouwensdocenten Didam:
B.A.P. Dhont
Mw. C.J.B. Meek
Mw. C.G. Muizelaar

Vertrouwensdocenten Heerenmäten:
Mw. W.G. Mol
Mw. E.A. Vliegen

Vertrouwensdocenten Landeweer:
B.W.G. Nengerman
Mw. L. Weijland

Vertrouwensdocenten Zonegge:
Mw. S. van Amerongen
P. Buser
Mw. E. van Putten

Externe vertrouwenspersoon:
Mw. S. Tettero (06-24676470)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111 (lokaal tarief, tijdens kantooruren)