Een bruisende school

Heel veel activiteiten

We willen dat onze leerlingen graag naar school gaan. Daaraan dragen ook de vele (buitenles)activiteiten, excursies en reizen in binnen- en buitenland bij. Veel activiteiten hebben een onderwijskundige insteek. Dan is deelname verplicht. Dat geldt voor de meeste excursies, de kennismakingsactiviteiten en de maatschappelijke stages. In andere gevallen mag je zelf weten of je meedoet. Iedere locatie heeft een eigen leerlingenvereniging, waarvan je automatisch lid bent. De leerlingenvereniging organiseert onder andere feesten.

Meer weten over sportactiviteiten.
Meer weten over culturele activiteiten.
Meer weten over internationalisering.
Meer weten over maatschappelijke stages.