Kleinschalig onderwijs

Het Liemers College heeft vier locaties, waarvan één in Didam en drie in Zevenaar (Heerenmäten, Landeweer en Zonegge). Daardoor lijkt de school groot. In de praktijk valt dat erg mee. Je volgt bijna al je lessen op één locatie. Binnen de meeste locaties zit je het grootste gedeelte van de dag in een beperkt deel van het gebouw. Eersteklassers weten dan ook binnen een week de weg. De meeste leerlingen veranderen alleen van locatie als ze van de onderbouw naar de bovenbouw gaan. Alle locaties werken vanuit dezelfde onderwijsvisie.

Vaste gezichten

Als leerling heb je op het Liemers College te maken met een vast team van medewerkers. Iedere klas heeft een eigen mentor en een aantal vakdocenten. Verder zijn de coördinatoren belangrijk. Zij zijn verantwoordelijk voor één of meer leerjaren. Daarnaast is er ‘onderwijsondersteunend personeel’. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld de conciërges en de onderwijsassistenten. Op het Liemers College kennen de leerlingen en de medewerkers elkaar. Leerlingen weten dat ze met vragen en problemen altijd terechtkunnen bij vertrouwde gezichten.

Platte organisatie

De kleinschaligheid wordt versterkt door de ‘platte’ organisatie. Hierdoor zijn de lijnen kort. Voor elke sector (vmbo-bb/kb, mavo/mavo beroepsgericht, havo en atheneum/gymnasium) is er een sectorleider. Verder heeft iedere locatie een locatieleider. De sector- en locatieleiders vallen onder de centrale directie. Zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en de dagelijkse leiding. Het Liemers College maakt deel uit van Quadraam.

Meedenken, meepraten, meebeslissen

Leerlingen en ouders hebben een actieve inbreng op het Liemers College. Zo heeft iedere locatie klankbordgroepen voor leerlingen en ouders. In deze klankbordgroepen worden allerlei onderwerpen besproken. Leerlingen kunnen aangeven wat in hun ogen beter kan. Met ouders wordt gesproken over bijvoorbeeld excursies of lesuitval. Verder heeft iedere locatie een leerlingenvereniging, die onder andere feesten organiseert, en een deelraad, waarin leerlingen, ouders en medewerkers meepraten over het beleid van de locatie. Ook is er een schoolbrede medezeggenschapsraad. Klik hier voor meer informatie.

Meepraten in de klankbordgroep