Ondersteuning

Begeleiding is erg belangrijk op het Liemers College. We hebben dan ook begeleiding in allerlei soorten en maten. Van keuzebegeleiding en ondersteuning bij leerproblemen tot en met hulp bij persoonlijke problemen. Welke ondersteuning het Liemers College biedt en voor welke leerlingen deze ondersteuning is bedoeld, staat precies beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Begeleiding begint bij de mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, ook als het om begeleiding gaat. De mentor houdt in de gaten of je goed in je vel zit en kijkt naar het functioneren van de klas als geheel. Tijdens speciale mentorlessen zorgt de mentor ervoor dat iedereen goed met elkaar overweg kan en dat de sfeer in de klas goed is. Daarom organiseert de mentor ook gezamenlijke activiteiten. Als de mentor een probleem signaleert, zoekt hij in overleg met de coördinator naar een oplossing. Soms wordt je doorverwezen naar het Team Expertise & Ondersteuning.

Diverse trainingen

Voor leerlingen met specifieke (leer)problemen heeft het Liemers College diverse trainingen. Voorbeelden zijn faalangstreductietrainingen, socialevaardigheidstrainingen en examenvreesreductietrainingen. Leerlingen worden voorgedragen door de mentor, maar leerlingen en ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen. Alle examenkandidaten worden getest op examenvrees. Deelname aan een training is altijd vrijwillig.

Dyslexie/dyscalculie

Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring heeft het Liemers College speciale faciliteiten. Hierover worden afspraken gemaakt met de leerling. De docenten worden geïnformeerd. Alle leerlingen doen in het begin van leerjaar 1 een spellingscreening. Als lees- en taalproblemen aan het licht komen, doen de orthopedagogen nader onderzoek. Daarna wordt in overleg met de ouders eventueel een traject ingezet voor een officiële dyslexieverklaring. De mentor houdt dyslectische leerlingen extra in de gaten. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen extra ondersteuning krijgen.

Jeugdarts

Leerlingen met vragen over hun gezondheid kunnen mailen, chatten of twitteren met de jeugdarts. De jeugdarts houdt regelmatig spreekuur.
Voor de locaties in Zevenaar is het telefoonnummer 088 - 355 6000 (9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur). Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 16.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.vggm.nl/jeugdengezondheid
Voor de locatie Didam kan een afspraak worden gemaakt per mail of via het telefoonnummer 088 - 443 3000 (9.00 - 12.00 uur). Meer informatie is te vinden op www.ggdnog.nl.

Antipestcoördinatoren

Leerlingen en ouders kunnen pesten melden bij de anti-pestcoördinator. Hij/zij geeft voorlichting, organiseert preventieve activiteiten en coördineert het antipestbeleid van onze school.

Didam: Mw. M.H.H.T. Hoveijn
Heerenmäten:   Mw. E.A. Vliegen
Landeweer: Mw. M.M.H. ter Horst
Zonegge: Mw. M.C.M. Geurds

Vertrouwensleraren

Soms zijn er problemen die alleen in een sfeer van vertrouwen besproken kunnen worden. Daarvoor zijn er vertrouwensleraren. Meestal gaat het initiatief uit van de leerling. Soms legt de vertrouwensdocent het eerste contact. Je kunt een mailtje sturen, een briefje in het postvakje leggen of een afspraak maken via de mentor of een andere medewerker. Je mag de vertrouwensleraar ook thuis bellen.

Vertrouwensleraren Didam:   Dhr. B.A.P. Dhont
  Mw. C.J.B. Meek
  Mw. E. Wemmers
 

Vertrouwensleraren Heerenmäten:   Mw. S. van Amerongen
  Dhr. R. Breeveld
  Mw. W.G. Mol
 

Vertrouwensleraren Landeweer:   Dhr. B.W.G. Nengerman
  Mw. E. van Putten
  Mw. M. Verstegen
 

Vertrouwensleraren Zonegge:   Dhr. P. Buser
  Mw. N. Hu
  Mw. M. Spruijt 


Externe vertrouwenspersoon: Mw. N. Broekhuis

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief, tijdens kantooruren)

 

Meer weten over extra ondersteuning

Meer weten over loopbaanoriëntatie en -begeleiding