Ondersteuning

Begeleiding is erg belangrijk op het Liemers College. We hebben dan ook begeleiding in allerlei soorten en maten. Van keuzebegeleiding en ondersteuning bij leerproblemen tot en met hulp bij persoonlijke problemen. Welke ondersteuning het Liemers College biedt en voor welke leerlingen deze ondersteuning is bedoeld, staat precies beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Begeleiding begint bij de mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders, ook als het om begeleiding gaat. De mentor houdt in de gaten of je goed in je vel zit en kijkt naar het functioneren van de klas als geheel. Tijdens speciale mentorlessen zorgt de mentor ervoor dat iedereen goed met elkaar overweg kan en dat de sfeer in de klas goed is. Daarom organiseert de mentor ook gezamenlijke activiteiten. Als de mentor een probleem signaleert, zoekt hij in overleg met de coördinator naar een oplossing. Soms wordt je doorverwezen naar het Team Expertise & Ondersteuning.

'Als mentor weet je wat er speelt'

Team Expertise & Ondersteuning

Het Team Expertise & Ondersteuning begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Na een intakegesprek en eventueel extra onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. In het team zitten allerlei deskundigen, zoals orthopedagogen, ambulant begeleiders, leerlingbegeleiders en het schoolmaatschappelijk werk. Meer informatie over het Team Expertise & Ondersteuning vind je in de schoolgids. Verder heeft iedere locatie een zorgadviesteam (ZAT), waarin leerlingen met ernstige problemen worden besproken door deskundigen van binnen en buiten de school. Leerlingen worden hiervoor aangemeld door de mentor of de coördinator.

Meer weten over LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Meer weten over begeleiding bij leerproblemen.
Meer weten over begeleiding bij persoonlijke problemen.