Begeleiding bij leerproblemen

Diverse trainingen

Voor leerlingen met specifieke (leer)problemen heeft het Liemers College diverse trainingen. Voorbeelden zijn faalangstreductietrainingen, socialevaardigheidstrainingen en examenvreesreductietrainingen. Leerlingen worden voorgedragen door de mentor, maar leerlingen en ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen. Alle examenkandidaten worden getest op examenvrees. Deelname aan een training is altijd vrijwillig.

Dyslexie/dyscalculie

Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring heeft het Liemers College speciale faciliteiten. Hierover worden afspraken gemaakt met de leerling. De docenten worden geïnformeerd. Alle leerlingen doen in het begin van leerjaar 1 een spellingscreening. Als lees- en taalproblemen aan het licht komen, doen de orthopedagogen nader onderzoek. Daarna wordt in overleg met de ouders eventueel een traject ingezet voor een officiële dyslexieverklaring. De mentor houdt dyslectische leerlingen extra in de gaten. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen extra ondersteuning krijgen.

Schakelbasisberoepsgerichte leerweg

De schakelbasisberoepsgerichte (sbb) leerweg is er voor leerlingen die wat betreft IQ, leerachterstanden en Cito-score tussen het praktijkonderwijs en vmbo-bb vallen. Er is aandacht voor het verkleinen van leerachterstanden en sociale vaardigheden. Bij voldoende aanmeldingen maken we een sbb-klas, waarin tien tot veertien leerlingen zitten. Wanneer er minder dan tien aanmeldingen zijn, dan worden deze leerlingen in een bb-klas geplaatst met extra begeleiding. In leerjaar 1 en 2 wordt bekeken of de leerling kans maakt op het bb-diploma. Als dat niet het geval is, wordt de leerling verwezen naar het praktijkonderwijs of een ander passend traject.

Download vooraanmelding structuurklas vmbo-bb/kb