Begeleiding bij persoonlijke problemen

Tijdens je middelbareschooltijd verandert er veel in je leven. De meeste leerlingen ervaren daarbij weinig problemen, maar dat geldt niet voor iedereen. Je kunt vragen hebben over je lichamelijke ontwikkeling of andere medische zaken of je kunt – thuis of op school – te maken krijgen met ongewenst gedrag (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, geweld etc.). Op het Liemers College werken diverse mensen die je dan kunnen helpen, zoals de jeugdarts, de contactpersonen ongewenst gedrag en de vertrouwensdocenten. Ook is er een meldcode huiselijk geweld.

Jeugdarts

Leerlingen met vragen over hun gezondheid kunnen mailen, chatten of twitteren met de jeugdarts. De jeugdarts houdt regelmatig spreekuur.
Voor de locaties in Zevenaar is het telefoonnummer 088 - 355 6000 (9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur). Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 16.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.vggm.nl/jeugdengezondheid
Voor de locatie Didam kan een afspraak worden gemaakt per mail of via het telefoonnummer 088 - 443 3000 (9.00 - 12.00 uur). Meer informatie is te vinden op www.ggdnog.nl.

Antipestcoördinatoren

Leerlingen en ouders kunnen pesten melden bij de anti-pestcoördinator. Hij/zij geeft voorlichting, organiseert preventieve activiteiten en coördineert het antipestbeleid van onze school.

Didam: Mw. M.H.H.T. Hoveijn
Heerenmäten:   Mw. E.A. Vliegen
Landeweer: Mw. M.M.H. ter Horst
Zonegge: Mw. M.C.M. Geurds

Vertrouwensleraren

Soms zijn er problemen die alleen in een sfeer van vertrouwen besproken kunnen worden. Daarvoor zijn er vertrouwensleraren. Meestal gaat het initiatief uit van de leerling. Soms legt de vertrouwensdocent het eerste contact. Je kunt een mailtje sturen, een briefje in het postvakje leggen of een afspraak maken via de mentor of een andere medewerker. Je mag de vertrouwensleraar ook thuis bellen.

Vertrouwensleraren Didam:   Dhr. B.A.P. Dhont
  Mw. C.J.B. Meek
  Mw. E. Wemmers
 

Vertrouwensleraren Heerenmäten:   Mw. S. van Amerongen
  Dhr. R. Breeveld
  Mw. W.G. Mol
 

Vertrouwensleraren Landeweer:   Dhr. B.W.G. Nengerman
  Mw. E. van Putten
  Mw. M. Verstegen
 

Vertrouwensleraren Zonegge:   Dhr. P. Buser
  Mw. N. Hu
  Mw. M. Spruijt 


Externe vertrouwenspersoon: Mw. S. Tettero (06-24676470)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief, tijdens kantooruren)