Extra ondersteuning

In het kader van Passend Onderwijs biedt het Liemers College extra ondersteuning aan. Hierbij werken we samen met het Candea College, Symbion (praktijkonderwijs) en De Ziep (voortgezet speciaal onderwijs) in het Samenwerkingsverband VO De Liemers. Basis en lichte ondersteuning wordt door het Liemers College zelf verzorgd. Leerlingen die zware ondersteuning nodig hebben, kunnen op een speciale school buiten het samenwerkingsverband worden geplaatst. 

Team Expertise & Ondersteuning

Het Team Expertise & Ondersteuning begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Na een intakegesprek en eventueel extra onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. In het team zitten allerlei deskundigen, zoals orthopedagogen, ambulant begeleiders, leerlingbegeleiders en het schoolmaatschappelijk werk.

Orthopedagoog vmbo en mavo – Mevr. J. Hoekstra
Orthopedagoog havo en onderbouw vwo – Mevr. B. Dicker
Orthopedagoog bovenbouw vwo – Mevr. E. Winkelhorst

Meer informatie over het Team Expertise & Ondersteuning vind je in de schoolgids

Mogelijkheden

De brugklastraining is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar het Liemers College. De brugklastraining bestaat uit vier bijeenkomsten. De leerlingen krijgen praktische tips voor situaties die ze in de brugklas tegen kunnen komen. Doordat de leerling weet wat hij/zij kan verwachten op de nieuwe school, worden spanningen minder of weggenomen en kan de leerling zich verheugen op de overstap. 

Trajectgroepbegeleiding en leerlingbegeleiding zijn voor leerlingen die dagelijkse of wekelijkse extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om leerlingen met complexe of meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen). Het uitgangspunt is hierbij dat de leerling zo veel mogelijk deelneemt aan het regulier onderwijs. 

De structuurklas is voor vmbo-bb/kb-leerlingen met ondersteuningsbehoeften die vallen tussen het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De structuurklas bestaat uit maximaal twaalf leerlingen. Het docententeam bestaat uit twee vaste docenten waarvan één ervaren mentor van het VSO Briant College. 

Aanvraagformulier extra ondersteuning

Schakelbasisberoepsgerichte leerweg

De schakelbasisberoepsgerichte (sbb) leerweg is er voor leerlingen die wat betreft IQ, leerachterstanden en Cito-score tussen het praktijkonderwijs en vmbo-bb vallen. Er is aandacht voor het verkleinen van leerachterstanden en sociale vaardigheden. Bij voldoende aanmeldingen maken we een sbb-klas, waarin tien tot veertien leerlingen zitten. Wanneer er minder dan tien aanmeldingen zijn, dan worden deze leerlingen in een bb-klas geplaatst met extra begeleiding. In leerjaar 1 en 2 wordt bekeken of de leerling kans maakt op het bb-diploma. Als dat niet het geval is, wordt de leerling verwezen naar het praktijkonderwijs of een ander passend traject.