Agora Liemers

  • Leren vanuit je eigen interesses.
  • Leren in vrijheid, maar niet vrijblijvend.
  • Leren samen met anderen (niveaus door elkaar).
  • Geen vakken, geen roosters, geen toetsen, geen lesboeken of methodes.
  • Elke dag persoonlijke begeleiding door een coach.
  • Leren binnen en buiten de school

Aanmeldprocedure schooljaar 2019-2020

Er is veel belangstelling voor Agora Liemers, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Alleen leerlingen die van het basisonderwijs komen, kunnen zich voor het schooljaar 2019-2020 aanmelden. Op dit moment zijn de beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2019-2020 gevuld. Het is mogelijk om je/uw kind op de wachtlijst te zetten. Aanmeldingen hiervoor worden op volgorde van binnenkomst benaderd. Wanneer er een plek vrij komt, wordt de eerst ‘wachtende’ uitgenodigd voor een meeloopdag en een intakegesprek. 
 
Met het invullen van het intakeformulier reserveren de ouders een plaats bij Agora Liemers en volgt de intakeprocedure. De procedure richt zich op de motivatie van de aspirant-leerling en zijn/haar ouders/verzorgers voor het Agora-concept. Ook wordt onderzocht of de leerling past binnen de zorgbreedte van Agora Liemers. 
Wij nemen de intakeformulieren op volgorde van binnenkomst in behandeling. 
Na ontvangst van het intakeformulier wordt de aspirant-leerling uitgenodigd om een dag bij Agora Liemers mee te lopen. Na deze meeloopdag wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek stellen ouders/verzorgers en aspirant-leerling zich voor aan de Agora-coaches en worden wederzijdse verwachtingen besproken. Op basis van alle informatie wordt gekeken of de aspirant-leerling past binnen Agora Liemers. Als de procedure positief is afgerond, wordt de leerling definitief geplaatst. 
Wanneer het beschikbaar aantal plaatsen is bereikt, komen belangstellenden op een wachtlijst te staan. Komt er een plaats vrij, dan vindt de intakeprocedure plaats met de eerstvolgende op de wachtlijst.
 
De procedure:
1. Vanaf 1 december 2018 melden ouders/verzorgers hun kind(eren) aan voor het schooljaar 2019-2020 via het intakeformulier. 
2. Vanaf 3 december 2018 worden de aspirant-leerlingen uitgenodigd om een dag bij Agora Liemers mee te lopen. 
3. Na de meeloopdag wordt de aspirant-leerling met zijn/haar ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek.
4. Het leerlingdossier wordt, in samenwerking met de school van herkomst, compleet gemaakt.
5. De aspirant-leerling wordt in het Agora-coachteam besproken
6. De aspirant-leerling hoort van het Agora-team over plaatsing of afwijzing. Bij plaatsing ontvangen de ouders/verzorgers van de coaches het definitieve aanmeldingsformulier.

Nog vragen? Mail naar agora@liemerscollege.nl

Flyer Agora Liemers

Dit is Agora

Een dagje Agora in 1,5 minuut

Meer weten?