Havo/atheneum/gymnasium

Voor wie graag leert

Havo- en vwo-leerlingen krijgen vooral theoretische vakken. Je moet het leuk vinden om steeds meer van een vak te weten te komen en je moet jezelf willen ontwikkelen. Een belangrijk verschil tussen havo en vwo is het tempo. Vwo-leerlingen gaan iets sneller door de stof. Ook wordt wat dieper op de stof ingegaan. Met het havo-diploma kun je naar het hbo of naar het vwo. Het vwo-diploma geeft toegang tot universiteiten.

Atheneum of gymnasium

Op het Liemers College begin je op het vwo. Dat verandert aan het einde van de eerste klas. Goed presterende leerlingen kunnen dan kiezen voor het gymnasium. De overige leerlingen gaan automatisch door op het atheneum. Gymnasiumleerlingen hebben in de tweede klas Latijn en in de derde klas ook Grieks. Er is veel aandacht voor de klassieke cultuur. Meer informatie staat in de folder over het gymnasiumonderwijs en in de schoolgids. Om een indruk te krijgen van de gymnasiumactiviteiten van onze school, kunt u de foto's van recente activiteiten bekijken:
workshops Archeologie (leerjaar 2)
project 'Romeinen in Keulen' (leerjaar 3)
excursie naar Trier (leerjaar 4)
reis naar Rome (leerjaar 5)

Tweede fase (bovenbouw)

De bovenbouw van havo en atheneum/gymnasium heet ‘tweede fase’. Er wordt meer zelfstandigheid van je verwacht. Je moet zelf je werk plannen en zorgen dat je alles op tijd af hebt. Die studiehouding heb je in het hoger onderwijs ook nodig. In de tweede fase kies je een profiel met hulp van de decaan. Dat bestaat uit een algemeen deel, een profieldeel en een vrij deel. Met het profielwerkstuk laat je zien dat je een aantal vaardigheden beheerst. Er zijn vier profielen:

■ natuur & techniek;
■ natuur & gezondheid;
■ economie & maatschappij;
■ cultuur & maatschappij.

Extra uitdagingen

Leerlingen die zich extra willen ontplooien, krijgen daartoe op het Liemers College volop kansen. Dit blijkt uit de grote keuzevrijheid in de tweede fase, met vakken als Cambridge Engels, Spaans Elementair, wiskunde D, filosofie (online), informatica en natuur, leven & technologie. Havo- en vwo-leerlingen worden ook gestimuleerd om bètavakken te kiezen. Voor excellente leerlingen is er in de onderbouw een topklasprogramma en in de bovenbouw een plusprogramma in samenwerking met de Radboud Universiteit. Meer informatie over excellentie staat hier, in de folder en in de schoolgids.

Lessentabel havo onderbouw - schooljaar 2018-2019

Lessentabel havo bovenbouw - schooljaar 2018-2019

Lessentabel vwo onderbouw - schooljaar 2018-2019

Lessentabel vwo bovenbouw - schooljaar 2018-2019