Vmbo-sbb/bb/kb

Praktisch en kleinschalig

Sbb/bb/kb-onderwijs is praktisch en kleinschalig. Je leert vooral door te doen, vaak via opdrachten en projecten. Het tempo ligt in kb-klassen wat hoger dan in bb-klassen. De docenten geven veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen. In leerjaar 1 en 2 van vmbo-bb volgt een aantal leerlingen de schakelbasisberoepsgerichte leerweg (sbb). Dan krijg je extra begeleiding, bijvoorbeeld als je een leerachterstand hebt.

Voorbereiden op het mbo

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo bereidt dus voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op het vmbo ontdekken leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Daardoor kunnen ze na het vmbo een mbo-opleiding kiezen die past bij hun talenten en ambities. Natuurlijk is dat soms lastig en daarom is er keuzebegeleiding. Je krijgt veel informatie en je gaat op stage. 

Vernieuwd vmbo

Onze vmbo-leerlingen stromen uit in het profiel dienstverlening en producten (d&p), zodat zij zich breed kunnen oriënteren op het vervolgonderwijs in het mbo. Bij d&p staat de loopbaanontwikkeling van leerlingen centraal. Je krijgt meteen vanaf leerjaar 1 een brede opleiding aangeboden. Je volgt allerlei praktijkvakken en je leert vaardigheden die belangrijk zijn in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je leert vooral door te doen. 

Een opleiding op maat

In leerjaar 3 en 4 volgen bb- en kb-leerlingen het profiel dienstverlening & producten (d&p). Weet je al wat je wil worden, dan kun je je vast specialiseren in keuzevakken passen bij je vervolgopleiding. Weet je het nog niet, dan kun je je via het grote aanbod aan keuzevakken breed oriënteren. Zo kun je ontdekken welke talenten en interesses je hebt.

Meer informatie over vmbo-bb en -kb staat in de de schoolgids op pagina 25 t/m 28.

Keuzemodules schooljaar 2019-2020

Lestabel vmbo-bb/kb schooljaar 2018-2019