Absentie/verlof

Verlof moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd bij de locatiedirectie of de afdelingscoördinator. Verlof om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven.

Klik hier voor het Bericht van afwezigheid