Absentie/verlof

Verlof moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd bij de locatiedirectie of de afdelingscoördinator. Hiervoor moet het bericht van afwezigheid ingevuld worden.

Verlof om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven.
​Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 
Procedure aanvraag verlof buiten de schoolvakanties
Aanvraagformulier verlof buiten de schoolvakanties