Financiën

Het Liemers College hanteert bij het in rekening brengen van kosten aan ouders de landelijke Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Uitgebreide informatie over de kosten van het onderwijs op het Liemers College, de (vrijwillige) ouderbijdrage, verzekeringen/aansprakelijkheid en tegemoetkomingen staat in de schoolgids. Het Liemers College probeert de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.