Klachten

Bij klachten zijn twee regelingen van belang: het leerlingenstatuut en de klachtenregeling van Quadraam. Klachten over schoolorganisatorische zaken (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid van het gebouw etc.) dienen eerst met het betrokken personeelslid te worden besproken. Als dat niet tot een oplossing leidt, kan de klacht besproken worden met de locatieleiding. Bij klachten met betrekking tot discriminatie, seksuele intimidatie, pestgedrag en geweld kan de contactpersoon ongewenst gedrag worden ingeschakeld. Vervolgens zijn er nog een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon en een landelijke klachtencommissie.

Externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon: Mevr. N. Broekhuis, bereikbaar via n.broekhuis@outlook.com.

Landelijke klachtencommissie: Postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348 - 405 245.