Ziek melden, absentie, verlof

Bij ziekte moeten ouders/verzorgers hun kind ’s ochtends tussen 7.30 en 9.30 uur ziek melden via telefoonnummer: 0316 - 58 38 00. Als uw kind weer beter is, geeft u onderstaand bericht van afwezigheid mee. U kunt de gegevens van het formulier ook overschrijven op papier en dit meegeven. 

Verzuimprotocol Liemers College

Bericht van afwezigheid locatie Landeweer

Bericht van afwezigheid locaties Didam, Zonegge en Heerenmäten

Bericht van afwezigheid Agora

Verlof moet tijdig schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor moet het bericht van afwezigheid ingevuld worden.

Als de reden van afwezigheid van tevoren bekend is, neemt de leerling het briefje vooraf mee naar school voor toestemming. Bij onvoorzien omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of doktersbezoek) bellen de ouder(s) of verzorger(s) de school op en levert de leerling het briefje op de dag van terugkomst in. 

Verlof om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gegeven.
​Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 
Procedure aanvraag verlof buiten de schoolvakanties
Aanvraagformulier verlof buiten de schoolvakantie