Het is helaas niet meer mogelijk om u in te schrijven voor de ouderavond sociale media op 31 oktober. Wij plannen een nieuwe informatieavond. Zodra de datum van deze avond bekend is, start er een nieuwe inschrijving.