LeerKRACHT

Schoolplan 2015-2020

De onderwijsvisie van het Liemers College staat in het schoolplan ‘Van aanbod naar aandacht’. Aan deze visie werken we vanuit vijf invalshoeken. Het schoolplan heeft een looptijd tot 2020. Ieder schooljaar worden stappen gezet en wordt de voortgang geëvalueerd.

Leiderschap

De vierde invalshoek is de wijze waarop de school wordt geleid. Het schoolplan resulteert ook in een andere invulling van leiderschap, waarbij de leerbehoeften van de leerling het uitgangspunt zijn. Docenten moeten ervoor zorgen dat de leerling optimaal kan functioneren. Vervolgens doen de coördinatoren en afdelingsleiders hetzelfde voor de docenten. De centrale directie maakt mogelijk dat de school als geheel wordt ingericht op gepersonaliseerd leren. Leiderschap staat dus volledig in het teken van het verbeteren van de leerresultaten van de leerlingen.

LeerKRACHT

Het Liemers College doet mee aan LeerKRACHT, een landelijk initiatief om het onderwijs te verbeteren. Het basisidee is dat het schoolteam wekelijks in kleine groepen bij elkaar komt. Dan worden de doelen voor de komende periode afgesproken. Onder het motto ‘elke dag samen een beetje beter’ wordt in kleine stappen gewerkt aan beter onderwijs.

Luisteren naar de leerling in de leerlingarena
Meer weten over Actieve leerling.
Meer weten over Gepersonaliseerd leren.
Meer weten over Anders werken.
Meer weten over Community College.