Actieve leerling

Schoolplan 2015-2020

De onderwijsvisie van het Liemers College staat in het schoolplan ‘Van aanbod naar aandacht’. Aan deze visie werken we vanuit vijf invalshoeken. Het schoolplan heeft een looptijd tot 2020. Ieder schooljaar worden stappen gezet en wordt de voortgang geëvalueerd.

De actieve leerling

De eerste invalshoek is de leerling. Het Liemers College wil dat jij als leerling actief meedenkt over het onderwijs dat je krijgt. Wij als school beloven dat we met die ideeën ook echt aan de slag gaan (wat niet betekent dat ze allemaal worden uitgevoerd).

Meepraten

Je kunt meedenken in klankbordgroepen en deelraden en in de medezeggenschapsraad. Dan gaat het over het beleid op de locatie of schoolbreed. Maar je praat ook mee over je eigen leerproces, bijvoorbeeld tijdens de driehoeksgesprekken met je ouders en de mentor. Dan heb jij het initiatief: jij vertelt hoe het gaat en wat je nodig hebt om beter te presteren. Wij denken dat dit leidt tot een positief leerklimaat, waarin talent optimaal wordt benut.

Elkaar helpen

Op het Liemers College willen we ook dat leerlingen elkaar actief helpen. Denk maar aan het wegwijs maken van nieuwe leerlingen of aan het schoolwerk. Als jij goed bent in een bepaald vak, kun je een klasgenoot of een leerling in een lager leerjaar helpen. En omgekeerd natuurlijk ook. Dit noemen we ‘peer support’. Dit gebeurt (deels) in onderwijstijd. Bij je diploma krijg je een certificaat, waarop staat welke extra vaardigheden je op deze manier hebt ontwikkeld.

Voorbeelden

Peer support wordt op het Liemers College steeds normaler. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de IT-coaches die medeleerlingen en docenten helpen bij ICT-problemen, de schoolstewards die bijdragen aan een schone, opgeruimde en prettige school en de leerling-acteurs die meewerken aan de coaching van docenten en hen feedback geven. We hebben ook een schrijversgroep die in het kader van het profielwerkstuk artikelen schrijft voor de LC Courant en we schakelen leerlingen in bij sollicitatiegesprekken. Het doel is dat iedere leerling aan zo’n extra activiteit meedoet.

Eerste lichting 'peer tutors' krijgt certificaat
PeerScholar-primeur op Liemers College
'Werkbezoek' bij Omroep Gelderland
Spelen dat je een leerling bent
Meedenken over de ideale school
Meer weten over Gepersonaliseerd leren.
Meer weten over Anders werken.
Meer weten over LeerKRACHT.
Meer weten over Community College.