Gepersonaliseerd leren

Schoolplan 2015-2020

De onderwijsvisie van het Liemers College staat in het schoolplan ‘Van aanbod naar aandacht’. Aan deze visie werken we vanuit vijf invalshoeken. Het schoolplan heeft een looptijd tot 2020. Ieder schooljaar worden stappen gezet en wordt de voortgang geëvalueerd.

Gepersonaliseerd leren

De tweede invalshoek is de onderwijsaanpak. Het Liemers College streeft naar ‘gepersonaliseerd leren’. Dit betekent dat je zoveel mogelijk op je eigen manier en in je eigen tempo aan je persoonlijke leerdoelen werkt. Die leerdoelen stel je vast in overleg met je mentor en je ouders. Voor deze manier van leren is nodig dat docenten rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De ene leerling heeft nu eenmaal meer begeleiding nodig dan de andere leerling. Daarom maken we onderscheid tussen docentgestuurde leerlingen, zelfstandige leerlingen en zelforganiserende leerlingen. Op het Liemers College maak je veel gebruik van studiewijzers (planners). Een video van docent Stefan Vink geeft meer uitleg over gepersonaliseerd leren.

Digitaal

Voor gepersonaliseerd leren is ICT erg belangrijk. Zelfstandig werken gaat een stuk makkelijker met een computer en het is ook fijn als je je schoolwerk moeiteloos kunt meenemen naar een andere leerruimte of naar huis. Op het Liemers College gebruiken leerlingen daarom hun eigen laptop of tablet. Dat noemen we Bring Your Own Device. De digitale leeromgeving itslearning zorgt ervoor dat je altijd en overal kunt beschikken over planningen, opdrachten, leerstof, instructies etc.

21st Century Skills

Naast ICT zijn ook andere vaardigheden van belang voor gepersonaliseerd leren. Je moet creatief zijn, kritisch kunnen denken, samen een probleem kunnen oplossen, goed kunnen communiceren en je bewust zijn van de samenleving om je heen. Deze vaardigheden worden ook wel de ‘21st Century Skills’ genoemd. Ze zijn – vaak via vakoverstijgende opdrachten – onderdeel van het onderwijs op het Liemers College.

Actief leren zonder cijfers
Leerdoelen: weten wat je moet doen en waarom
Meer weten over Actieve leerling.
Meer weten over Anders werken.
Meer weten over LeerKRACHT.
Meer weten over Community College.