Spaans

Op onze school wordt Spaans als keuzevak aangeboden vanaf de vierde klas. Dat duurt nog even als je volgend jaar voor het eerst hier op school komt, maar het is toch alvast goed om te weten dat je dit vak dan kunt kiezen.

Wil je wel alvast meer weten over Spaans? Lees dan verder onder de tabjes.

¡Hasta la pasta! (Dat is natuurlijk een grapje. Ik bedoel: ¡Hasta pronto!)

Liesbeth van Loevezijn

Docent Spaans

Spaans kun je kiezen als keuzevak. Je sluit het vak af met een schoolexamen, dus het eindcijfer is al bekend als het Landelijke Centraal Schriftelijk begint. Je eindcijfer telt mee in je eindexamengemiddelde. Prettig dus, dat veel leerlingen een behoorlijk goed eindcijfer voor Spaans halen. In onze lessen spreken we zoveel mogelijk. Binnenkort doen we mondeling. Dat is voor mij een heel mooi moment. Dan ben ik zo trots op wat de leerlingen inmiddels kunnen. Ook doen we regelmatig spelletjes die het leren versterken. En spelletjes zijn natuurlijk ook gewoon leuk. Spaans is een heel systematische taal. Veel mensen met meer aanleg voor exacte vakken dan voor talen, kunnen meestal heel aardig met dit “systeem” overweg. Je brein wordt er trouwens heel fit van, van het “schakelen” tussen twee of meer talen. Het zorgt ervoor dat je ook beter kunt schakelen tussen verschillende taken die je moet uitvoeren op andere gebieden. (Wetenschappelijk bewezen).

Maar verder is het natuurlijk heel leuk om mensen in andere landen te kunnen verstaan en een beetje met hen te communiceren. Ook komen er allerlei landen ter sprake, waar Spaans wordt gesproken. Je wereld wordt er groter van. Hopelijk Weet je nu iets meer van het vak. Het is mijn lievelingsvak en ik hoop dat het ook jouw lievelingsvak wordt.

Het aantal lesuren per week is als volgt verdeeld:
4HAVO 3 uur per week
5HAVO 3 uur per week
4VWO 2 uur per week
5VWO 3 uur per week
6VWO 3 uur per week

Een taal? Wat héb je er aan?

De Britse krant The Telegraph legde verschillende studies naast elkaar en concludeerde dat twee- of meertalige personen een andere breinstructuur hebben dan personen die slechts één taal beheersen. De voordelen op een rijtje:

  1. U wordt slimmer. Door het spreken van een vreemde taal, worden uw hersenen uitgedaagd. U leert denken in een probleemoplossend kader. Zo zijn taalstudenten niet alleen goed in de taal die ze leren, ze scoren ook beter op algemene testen en zijn gemiddeld zelfs beter in wiskunde.
  2. Het geheugen verbetert. Het brein is een soort spier. En spieren werken nu eenmaal beter als ze geregeld worden getraind.
  3. U leert multitasken. Meertalige personen, vooral kinderen, zijn gewend om te wisselen tussen systemen als ze moeten spreken of schrijven. Deze vaardigheid zullen ze automatisch toepassen op andere domeinen. Het systeem, dat ze dagelijks gebruiken om te focussen en impulsen te onderdrukken, werkt efficiënter.
  4. Rationale besluitvorming. Bij het leren van talen, leert u nuances kennen tussen verschillende woorden en moet u afwegen welk woord u het beste in welke context gebruikt. Dit vermogen helpt om in moeilijke situaties snel een beslissing te nemen.
  5. De eerste alzheimer- en dementiesymptomen komen later. Eentalige volwassenen vertonen gemiddeld op de leeftijd van 71,4 de eerste tekenen van dementie. Bij personen die meerdere talen spreken steken deze symptomen pas de kop op bij een gemiddelde leeftijd van 75,5. Hier spelen uiteraard nog andere factoren mee zoals opleidingsniveau, inkomensniveau, fysieke gezondheid en geslacht.
  6. Dingen in perspectief plaatsen. Mensen die meerdere talen beheersen zijn beter in het observeren van hun omgeving. Zij kunnen snel hoofd-, en bijzaken scheiden en misleidende informatie herkennen.
  7. De eigen moedertaal gaat erop vooruit. Doordat iemand een taal leert, gaat hij of zij bewuster om met mechanismes zoals foutloze vervoegingen. Deze structuren komen van pas om correcter de eigen taal te spreken en te schrijven. Personen die veel met taal bezig zijn communiceren efficiënter en zelfs hun luistervaardigheid verbetert. Focussen op verschillende klanken wordt namelijk eenvoudiger.

Lijkt het je leuk om al een beetje Spaans te oefenen?

Doe dan deze puzzel.

Contactformulier