Corona-update – 30 november 2020

30 nov 2020

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

Sinds enige tijd geldt het dringende advies om op school een mondkapje te dragen. Ook onze school stimuleert leerlingen, medewerkers en bezoekers om een mondkapje te dragen. Per 1 december 2020 wordt het advies een wettelijke verplichting. Vanaf dan is iedereen verplicht om met een mondkapje op school te komen en deze te dragen.

Deze wettelijke verplichting geldt vanzelfsprekend ook voor onze school. Wij verwachten dat leerlingen vanaf 1 december 2020 zelf een mondkapje bij zich hebben en deze dragen. Alleen gedurende de les en wanneer men ergens zit in de pauze, mag het mondkapje af. Let wel: alleen als de 1,5 meter tussen de leerling en docent in acht wordt genomen. Ook bij gym, toneel en dans geldt de mondkapjesplicht niet.

Als school zijn wij verplicht om het dragen van het mondkapje te handhaven. Dus heeft een leerling geen mondkapje bij zich? Of houdt een leerling zich niet aan de afspraken? Dan spreken wij de leerling daarop aan en volgt er een gesprek.

Kortom, vanaf 1 december 2020 (morgen dus) verwachten wij elke leerling, iedere docent en elke bezoeker met een mondkapje op school. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze verplichting houdt.

Tijdelijk nieuw rooster Landeweer

Iedereen moet met een veilig en goed gevoel naar school kunnen. De school moet ‘corona-proof’ zijn. Op Landeweer was dit tot voor kort niet helemaal het geval, met name vanwege de aard van het gebouw. Vooral de smalle gangen en het trappenhuis veroorzaakten knelpunten. Daarnaast vielen er de afgelopen lesperiode veel lessen uit doordat docenten klachten hadden of in quarantaine moesten. Met als gevolg dat leerlingen voor slechts een paar uur naar school gingen of lange tussenuren hadden. Geen fijne situatie voor de leerlingen en medewerkers.

Daarom gaan de leerlingen sinds maandag 23 november tijdelijk volgens een nieuw rooster naar school. De lessen zijn korter; leerlingen komen naar school voor instructie en verwerking, waarbij de onderbouw ’s ochtends les krijgt op school en de bovenbouw ’s middags. De andere helft van de dag werken de leerlingen thuis. Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal en de pauzes zijn alleen in de aula, niet meer in de gangen.

Belangrijk is dat het om een tijdelijke situatie gaat. Niet voor niets noemen we deze oplossing daarom ook wel de ‘tijdelijke school’. Vooralsnog gaan wij uit van de einddatum 1 februari 2021. Leerlingen en ouders van locatie Landeweer worden persoonlijk op de hoogte gehouden van de situatie.

Vervallen praktijkexamens

Onderwijsminister Slob heeft onlangs een besluit genomen over de eindexamens van de beroepsgerichte vakken. Het eindexamen voor leerlingen op het vmbo komt er dit schooljaar anders uit te zien. Zo is er dit jaar géén centraal examen voor de beroepsgerichte vakken. Dus ook onze examenleerlingen doen dit schooljaar geen centraal examen in de beroepsgerichte vakken.

Natuurlijk komt er straks wel een cijfer op het diploma. Examenleerlingen worden namelijk nog wel getoetst over de lesstof van deze beroepsgerichte vakken. Maar in plaats van de landelijke examens tellen dit jaar de schoolexamens als eindcijfer. Dus let op: als eindexamenleerling zul je dus goed moeten blijven oefenen en leren om je schoolexamens te halen.

Besmette leerlingen op het Liemers College

Woensdag 25 november stond er een misleidend bericht in De Gelderlander. Al een paar weken tussen de 50 en de 60 leerlingen die met corona besmet zijn? Een misverstand. Op het Liemers College bleven de afgelopen weken tussen de 50 en 60 leerlingen thuis om corona gerelateerde redenen; een grieperig gevoel, verkoudheidsverschijnselen, verhoging, een besmetting in huiselijke kring, wachten op een test. Er zijn tot op de dag van vandaag nauwelijks besmette leerlingen op het Liemers College. Indien er leerlingen besmet zijn worden klasgenoten en hun ouders en medewerkers per e-mail op de hoogte gesteld van deze besmetting.

Terug naar overzicht