Over de school

Het Liemers College ligt in een grensstreek. Juist deze grenzen kenmerken onze school. Grenzen zijn niet alleen overgangen. Grenzen heb je óók nodig voor veiligheid en eigenheid. Op het Liemers College werken we vanuit beide betekenissen: als leerling weet je je veilig en geborgen in de school. Om van daaruit grenzen over te gaan, de wereld te ontdekken en wegen te verkennen op de route naar wie je wilt en kunt zijn. Wat we daarmee bedoelen?

Je volgt eigentijds onderwijs

Je leert in verbinding met de omgeving

Het Liemers College is onderdeel van de regio waarnaar het is vernoemd. Een dynamische gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en waarin mensen elkaar weten te vinden. Vanuit de veiligheid van school leer je deze omgeving verkennen en leer je jouw plaats in die omgeving bewust in te vullen. Je leert in stages of lessen buiten de school en je leert in maatschappelijke projecten waaraan de school zich verbindt.

Ook binnen school is verbinding een belangrijk uitgangspunt. Dat krijgt onder andere vorm in Peer2Peer: leren van elkaar én leren met elkaar. Je kunt gebruikmaken van een ruim aanbod in het onderwijsprogramma om de wereld buiten jouw eigen grenzen te verkennen.

Jij en de school zijn gericht op groei

Wij zien het vertrouwen in jezelf als de basis voor jouw leren en ontwikkelen. Je hebt hoge verwachtingen van jezelf en de mensen om je heen. Je verkent grenzen en mogelijkheden en herkent kansen. Je bent maatschappelijk betrokken en je kunt goed inspelen op de veranderingen om jou heen.

Je vertrouwt op jezelf, omdat je ziet welke stappen je zet en hoe je je ontwikkelt. Je krijgt feedback van jouw mentor, docenten en medeleerlingen.

Je leert in een lerende organisatie

Het Liemers College is een plek van leren en ontwikkelen voor leerling en medewerker. Steeds vraag jij je af waarom je doet wat je doet. En dat doen jouw medeleerlingen en jouw docenten ook. Want je wilt leren en je wilt jezelf ontwikkelen. Om dat te bereiken, ben jij eerlijk over wat je ervaart en leert. Anderen zijn dat ook naar jou. Niet alleen kun je zelf feedback ontvangen, je kunt ook op een positieve manier feedback geven. Je draagt bij aan de kwaliteit van het Liemers College door feedback te geven aan jouw docenten, door mee te doen aan enquêtes, in leerlingenarena’s of in de medezeggenschapsraad. De school is van ons samen.