Praktisch

Er is veel handige informatie over het Liemers College. Hoe jij je bijvoorbeeld ziek meldt (en weer beter), wanneer de vakanties zijn, welke kosten er zijn op school en nog heel veel meer. Dus heb je een praktische vraag? Het antwoord vind je vast en zeker op deze pagina! Zo niet, neem dan contact op met de school.

Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over jouw rechten en plichten. De rechten en plichten van jou als leerling zijn daarom vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Iedere twee jaar wordt dit statuut vernieuwd. De leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Dit betekent dat het statuut ook goedkeuring heeft van onze leerlingen. Het Leerlingenstatuut kun je inzien bij de administratie van jouw locatie. Het document staat ook op de website (onder kopje ‘Overige regelingen’) en kun je raadplegen via het leerlingwebportaal. De huisregels van jouw locatie staan niet in het Leerlingenstatuut, maar krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Jouw mentor bespreekt de huisregels ook in de klas. De regels rond cijfers, rapporten, schoolonderzoeken en eindexamens staan vermeld in het boekje ‘Over Cijfers’ en in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze documenten kun je vinden in het leerlingwebportaal.

Zit jij op dit moment op een andere school in het voortgezet onderwijs, maar wil je graag naar het Liemers College? Dan is dat vaak mogelijk. Jouw ouders kunnen contact opnemen met de locatie waar jij graag naar school wilt. Het Liemers College heeft 4 locaties: Heerenmäten, Zonegge, Landeweer en Didam. Let op: het kan gebeuren dat de opleiding van jouw keuze geen plek meer heeft. Houd hier rekening mee!

Als je in groep 8 zit, kies je vóór 15 maart een school in het voortgezet onderwijs. Heb jij een vmbo-, mavo-, havo- of vwo-advies? Dan heten wij jou op het Liemers College van harte welkom. Klik hier voor meer informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs, de mogelijkheden om alvast een kijkje bij ons op school te nemen en de aanmelding voor het Liemers College. Het aanmeldformulier voor het nieuwe schooljaar komt ieder jaar net na de Kerstvakantie online. Houd de rubriek 'Nieuws' op deze website in de gaten. Dit formulier kunnen jouw ouders invullen en insturen.

Het Liemers College beschikt op de locatie Landeweer over een structuurklas. Dit is een arrangement voor vmbo-bb/kb-leerlingen met ondersteuningsbehoeften. De Structuurklas is vooral voor leerlingen die vallen tussen speciaal voortgezet onderwijs (svo) en regulier voortgezet onderwijs een goede optie. De structuurklas biedt deze leerlingen extra structuur en een veilige en kleinschalige omgeving. Klik hier voor meer informatie.

Het onderwijs wordt steeds digitaler. Dat geldt zeker voor het Liemers College. In de les en bij projecten gebruik je een laptop of tablet bijvoorbeeld om oefenprogramma’s te doen, informatie op te zoeken of om een boek te raadplegen. Ook zijn veel lesmethodes online beschikbaar. Al enkele jaren gebruiken onze leerlingen hun eigen device (tablet, laptop etc.). Dat noemen wij: Bring Your Own Device (BYOD). Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen (en eigenlijk iedereen) het best en liefst werken met apparatuur van hun eigen keuze. Dit werkt niet alleen positief op het leren, óók stimuleert het de motivatie om te leren. Wel geeft het Liemers College advies over de criteria waaraan jouw laptop of tablet moet voldoen.

Nieuw kopen of niet?
Als je thuis al een laptop of tablet hebt, kun je die vaak gebruiken. Is dit niet het geval? Dan vragen wij jou (of jouw ouders) om een (tweedehands) laptop of tablet te kopen die voldoet aan de criteria. Via de webwinkel Studywise kun je een laptop of tablet kopen die aan de minimumeisen voldoet. Je mag natuurlijk ook ergens anders jouw laptop of tablet kopen.
Als je geen laptop kunt kopen 
Is het voor jou of jouw ouders niet mogelijk een eigen laptop of tablet aan te schaffen, neem dan voor 30 juni contact op met de administratie van jouw locatie.
Wat biedt de school?
Op het Liemers College breng je dus zelf een laptop of tablet mee naar de les. Daarnaast krijg je van de school alle applicaties en programma’s die je nodig hebt. En dat geldt ook voor de faciliteiten en ondersteuning op het gebied van ICT. Een aantal zaken is goed om te weten:
 • De school heeft een zware wifi-verbinding die op het Bring Your Own Device (BYOD) berekend.
 • Het Liemers College levert gratis Microsoft Office voor Windows of IOS.
 • Via onze digitale werk- en leeromgeving Itslearning zijn alle digitale leermiddelen te vinden. Denk aan planners, leerboeken en overig digitaal lesmateriaal. Ook zijn daar opdrachten en cijfers terug te vinden.
 • Iedere locatie van het Liemers College heeft een aantal leerlingen opgeleid tot IT-coaches. Zij helpen andere leerlingen om goed, slim en beter te werken met de eigen laptop/tablet.
 • De school besteedt ook aandacht aan 'mediawijsheid'. Dit vinden wij belangrijk om het gebruik van laptop/tablet en programma’s in goede banen te leiden.
 • Jij kunt op school een kluisje huren, om jouw tablet of laptop veilig op te bergen.
 

Op het Liemers College praten we mét in plaats van óver leerlingen. Dit gebeurt tijdens ‘driehoeksgesprekken’, waarbij jij als leerling, jouw ouders en jouw mentor aanwezig zijn. Het Liemers College beoogt met de driehoeksgesprekken dat leerlingen veel meer ‘eigenaar’ worden van het eigen leerproces.

Initiatief bij de leerling
Tijdens de driehoeksgesprekken ligt het initiatief bij de leerling, dus bij jou. Jij bereidt het gesprek voor en geeft in het gesprek jouw ouders en mentor jouw kijk op de cijferlijst en manier van leren. Ook jouw kwaliteiten en punten van aandacht komen aan bod. Dus wat jij nodig hebt om beter te functioneren/presteren.
Twee keer per jaar
De driehoeksgesprekken worden van het 1e leerjaar tot en met het eindexamenjaar gehouden. Het gesprek vindt 2 keer per jaar plaats, behalve in de examenklassen. In dat jaar heb je 1 driehoeksgesprek.
Startgesprek
In leerjaar 1 heb je naast de driehoeksgesprekken nog een startgesprek. In dit gesprek komen jouw ambities aan bod.
Geen oudergesprekken meer
Op het Liemers College kennen we dus geen ‘oudergesprekken’ meer. Deze zijn vervangen door de driehoeksgesprekken. Het grote verschil is dat de leerling de regie neemt en niet langer passief als toehoorder bij het gesprek zit.

Jouw schoolcarrière sluit je bij voorkeur af met een diploma. In de twee laatste schooljaren houdt de school jouw examendossier bij. Hierin komen alle resultaten van jouw schoolexamens en als je op het vmbo zit, ook van jouw praktische opdrachten. De laatste stap is het centraal examen. Het Liemers College zorgt ervoor dat jij goed voorbereid aan de examens begint. De school biedt zelfs ‘examen op maat’ aan. En als je het allemaal wat spannend vindt, staat de school natuurlijk voor jou klaar. Dat geldt ook als je graag wat extra ondersteuning wilt om de examens goed door te komen. In het Examenreglement Quadraam staat precies welke regels en richtlijnen er voor het examen gelden.
Examen op het vmbo
Vanaf het 3e leerjaar bereid jij je voor op het eindexamen. Volg jij vmbo-bb of vmbo-kb, dan bestaat het eindexamen uit 3 delen:
 1. Het schoolexamen (se) voor alle vakken
 2. Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten
 3. Het centraal examen voor de algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.)
Het centraal examen maak je op de computer (digitaal). Het vmbo-diploma geeft toegang tot alle mbo-opleidingen. Als bb-leerling kun je naar niveau 2. Als kb-leerling kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo.
Examen op de mavo
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Als je mavo-beroepsgericht volgt (alleen in Zevenaar), doe je ook praktijkexamen (cspe) in het vak dienstverlening & producten. Vanaf leerjaar 3 tellen alle cijfers voor de vakken waarin je schoolexamen aflegt mee voor het schoolexamen Als je slaagt voor het mavo-examen, behaal je het diploma vmbo-g (mavo beroepsgericht) of vmbo-t (mavo). Beide diploma’s geven toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo. Ook is instroom in de havo mogelijk. Je begint dan in havo-4 en doet eindexamen in havo-5. Als je naar de havo wilt, adviseren wij jou om in 7 in plaats van 6 vakken examen te doen. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hbo is ook toegankelijk met een mbo-opleiding. Voor veel leerlingen ligt de route via het mbo meer voor de hand.
Examen op de havo, het vwo of gymnasium
Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Het se begint voor een aantal vakken al in leerjaar 4. Een aantal vakken sluit je ook al aan het einde van dat leerjaar af met het se. Het ce is in het laatste leerjaar. Met het havo-diploma kun je naar het hbo of naar vwo-5. Het atheneum/vwo- en gymnasium-diploma geven  toegang tot de universiteit.
Examen op maat
Op het Liemers College is het mogelijk om op een hoger niveau examen te doen in een vak. Je volgt dit vak dan ook op een hoger niveau. Dit is ideaal voor als je in een of enkele vakken erg goed bent. Op de cijferlijst bij jouw diploma staat achter het vak het niveau vermeld. En het mooie: als je onverhoopt voor het vak zakt of je bent niet tevreden over je eindcijfer voor dat vak, dan mag je in dat vak alsnog examen doen op jouw eigen niveau. Zónder dat het als een herkansing wordt gezien. Daarnaast kun je bij sommige vakken ervoor kiezen om eerder examen te doen. Bijvoorbeeld als je zo goed bent in een vak, dat je geen nieuwe lesstof meer nodig hebt. Het voordeel is dat je tijdens het echte examen meer aandacht kunt besteden aan vakken waarin je minder goed bent.
Goede voorbereiding op het examen
Het Liemers College biedt examentraining aan om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Bij veel vakken maak je ook proefexamens en krijg je extra exameninstructie. Als je last hebt van stress of faalangst bij examensituaties, is de examenreductietraining misschien iets voor jou. Deze training duurt 6 tot 8 bijeenkomsten. Het Liemers College biedt jou ook andere ‘hulpmiddelen’ om de examens goed door te komen. Denk aan examen doen in een prikkelarme examenruimte. De orthopedagoog van de school bekijkt welke ondersteuning of extra hulpmiddelen jij mogelijk nodig hebt.
Handige websites
www.mijneindexamen.nl (alle informatie over de examens vanuit de overheid op 1 plek) www.examenblad.nl (informatie over de examens, zoals data en toegestane hulpmiddelen) www.cito.nl www.examenbundel.nl (onder andere oefenmateriaal en tips voor het examen)

Op het Liemers College doen we onze uiterste best om jou zo goed mogelijk onderwijs te geven. En belangrijker: om ervoor te zorgen dat jij een leuke schooltijd hebt. Natuurlijk horen wij graag wat in jouw ogen goed gaat. Het kan ook gebeuren dat er iets verkeerd gaat of dat wij iets verkeerds doen. In dat geval kun je een klacht indienen. Hoe die werkt, vertellen we je hieronder.

Klachtenregeling
Heb jij of hebben jouw ouders een klacht? Dan zijn 3 regelingen van belang: het leerlingenstatuut, de klachtenregeling van Quadraam en de regeling Preventie en bestrijding van ongewenste intimiteiten.
Klacht over schoolzaken
Bij een klacht over organisatorische zaken binnen de school (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid van het gebouw, etc.) doorloop je de volgende stappen:
 • Bespreek jouw klacht eerst met de betrokken docent of medewerker. Natuurlijk kunnen jouw ouders dit ook doen.
 • Leidt het gesprek niet tot een oplossing? Bespreek de klacht dan met de locatieleiding.
Klacht over discriminatie
Bij klachten met betrekking tot discriminatie, seksuele intimidatie en geweld kun je de interne contactpersoon van jouw locatie inschakelen.
Pesten
Het Liemers College wil voor alle leerlingen een veilige school zijn. Dit betekent dat wij pestgedrag niet accepteren. Word jij gepest? Of een van jouw vrienden misschien? Meld dit dan bij jouw mentor of de anti-pestcoördinator van jouw locatie. Want tegen pestgedrag nemen wij maatregelen. Deze staan in het pestprotocol.
Als je er niet uitkomt
Leidt de bespreking van jouw klacht niet tot een oplossing? Dan kun je naar de landelijke klachtencommissie (postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348 – 405 245). Het Liemers College beschikt ook over een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je jouw probleem of klacht in vertrouwelijkheid en buiten de school wilt bespreken.

De meeste kosten die de school maakt om jou onderwijs te laten volgen, betaalt de overheid. Zoals jouw schoolboeken. Voor bijvoorbeeld leermiddelen, activiteiten en excursies vraagt het Liemers College jouw ouders om een bijdrage. Dit wordt ook wel de ‘ouderbijdrage’ genoemd.

Welke kosten zijn er?

De kosten voor de verschillende leermiddelen en activiteiten verschillen per leerjaar en opleiding. In de flyer van het Leermiddelenfonds zie je een overzicht van de kosten per leerjaar en opleiding. Je kunt deze flyer downloaden op onze Download-pagina (onder het kopje 'Over de school').
Webwinkel
Via de webwinkel van de school (Schoolloket) kunnen jouw ouders aangeven welke materialen, diensten en activiteiten zij willen afnemen. Voor veel leermiddelen (woordenboeken, atlassen, tekenmaterialen, etc.) geldt dat jouw ouders deze tegen kostprijs kunnen aanschaffen.  

Het Liemers College volgt de landelijke Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Het uitgangspunt van het Liemers College is om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Zijn jouw ouders niet in staat de ouderbijdrage te betalen? Dan biedt Stichting Leergeld mogelijk een oplossing. Voor de volgende kosten vraagt de school een ouderbijdrage. In de flyer 'Leermiddelen en ouderbijdrage 2020-2021' vind je een overzicht van de ouderbijdrage per opleiding per leerjaar. Je kunt deze flyer downloaden op onze Download-pagina (onder het kopje 'Over de school').

Het Liemers College heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van ongevallen die plaatsvinden op weg van of naar school en tijdens excursies en werkweken.

Via de webwinkel van de school (Schoolloket) kunnen jouw ouders aangeven welke materialen, diensten en activiteiten zij willen afnemen. Voor veel leermiddelen (woordenboeken, atlassen, tekenmaterialen, etc.) geldt dat ouders deze tegen kostprijs kunnen aanschaffen.

Lestijden Heerenmäten, Zonegge, Didam Onder- en bovenbouw
1e uur8.10 - 9.00 uur
2e uur9.00 - 9.50 uur
3e uur9.50- 10.40 uur
Eerste pauze10.40 - 11.05 uur
4e uur11.05 - 11.55 uur
5e uur11.55 - 12.45 uur
Tweede pauze12.45 - 13.15 uur
6e uur13.15 - 14.05 uur
7e uur14.05 - 14.55 uur
8e uur14.55 - 15.45 uur
9e uur15.45 - 16.35 uur
Lestijden LandeweerOnderbouwBovenbouw
1e uur8.10 - 9.00 uur8.10 - 9.00 uur
2e uur9.00 - 9.50 uur9.00 - 9.50 uur
Eerste Pauze9.50 - 10.15 uur9.50 - 10.40 uur
3e uur10.15 - 11.05 uur10.40 - 11.05 uur
4e uur11.05 - 11.55 uur11.05 - 11.55 uur
Tweede Pauze11.55 - 12.25 uur11.55 - 12.45 uur
5e uur12.25 - 13.15 uur12.45 - 13.15 uur
6e uur13.15 - 14.05 uur13.15 - 14.05 uur
7e uur14.05 - 14.55 uur14.05 - 14.55 uur
8e uur14.55 - 15.45 uur
9e uur15.45 - 16.35 uur

Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas ontkomen we er niet helemaal aan. Als een docent ziek of afwezig is, zetten we een andere docent of een onderwijsassistent in om de klas te begeleiden. De klas kan dan met behulp van It’s Learning (het systeem waarin de lesstof staat) aan de slag. Is een docent langere tijd afwezig? Dan neemt een andere vakdocent de lessen over.  

Privacyreglement
De privacyregels zijn opgeschreven in een Privacyreglement. In dit Privacyreglement staat:
 • Welke gegevens het Liemers College van jou verzamelt;
 • Waarom wij dit doen;
 • Wie toegang heeft tot jouw gegevens;
 • Hoe wij de informatie beschermen.
Privacyverklaring
Het Liemers College gebruikt jouw gegevens alléén om onderwijs te verzorgen en om aan de wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, staat in de Privacyverklaring (er is ook een versie voor leerlingen). In de Privacyverklaring staat ook met welk doel het Liemers College gegevens verzamelt en hoe wij ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. De Privacyverklaring is een onderdeel van het Privacyreglement.
Foto’s, film- en ander beeldmateriaal
Bij schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en/of video’s. Bijvoorbeeld voor deze website, onze sociale media of voor andere uitingen. Denk aan brochures, folders of flyers. Ook komt ieder schooljaar de schoolfotograaf, onder andere om portretfoto’s (voor de leerlingenpas) en klassenfoto’s te maken. Het Liemers College vraagt leerlingen, ouders en medewerkers vooraf toestemming hiervoor. Dit gebeurt via het toestemmingsformulier. Let op! Ben jij jonger bent dan 16 jaar? Dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s).
Functionaris Gegevensbescherming
In het kader van de privacywetgeving is iedere organisatie verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben. Onze FG is Mark van Groningen (fg@quadraam.nl of via telefoonnummer: 026 – 320 88 00). Je kunt bij de FG ook terecht voor vragen.

Hieronder vind je een overzicht van alle vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2020-2021:  

Herfstvakantie 17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 13 februari 2021 t/m 21 februari 2021
Tweede Paasdag5 april 2021
Meivakantie 24 april 2021 t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag24 mei 2021
Zomervakantie24 juli 2021 t/m 5 september 2021
 • Bij de herfstvakantie, kerstvakantie en zomervakantie volgt het Liemers College het landelijke advies.
 • De voorjaarsvakantie valt in de carnavalsweek. Hiermee wijkt het Liemers College af van het landelijke advies.

Wil je de vakanties en vrije dagen uitprinten en ophangen? Download dan de handige kalender ‘Vrije dagen 2020-2021’ via onze Download-pagina (onder het kopje ‘Vakanties, verlof, verzuim, etc.’).

De docenten op het Liemers College geven alles bij elkaar heel wat vakken. Toch is niet ieder vak op elke locatie te volgen. Dit is logisch, want sommige vakken zijn alleen voor als je op het vmbo zit. Of juist de mavo, havo, het vwo of gymnasium. Op onze downloadpagina vind je een overzicht van de vakken per locatie. Extra handig: de afkortingen van de vakken staan ook in dit overzicht.  

Zodra je weer beter bent, lever je een 'bericht van afwezigheid' in. Jouw ouders moeten dit formulier (dus het 'bericht van afwezigheid') invullen. Je kunt het formulier voor jouw locatie downloaden op onze Download-pagina (onder het kopje 'Vakanties, verlof, verzuim, etc.').

Het kan zijn dat je naar een dokter moet. Of dat je een andere reden hebt waardoor je niet op school kunt zijn. Ook dit moeten jouw ouders de school laten weten. Dit werkt hetzelfde als bij ziek melden. Jouw ouders bellen tussen 7.30 en 9.30 uur de school én je levert een ‘bericht van afwezigheid’ in. Je kunt het formulier voor jouw locatie downloaden op onze Download-pagina (onder het kopje 'Vakanties, verlof, verzuim, etc.').

Soms zijn er redenen om buiten de vakanties vrij te krijgen. Als jij zo’n reden hebt, kunnen jouw ouders hiervoor verlof aanvragen. Dit kan schriftelijk via een speciaal verlofformulier en het liefst zodra je weet dat je het verlof nodig hebt. Dus zo tijdig mogelijk. Je levert het verlofformulier in op jouw locatie. Meer informatie staat ook in de 'Procedure voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties'. Zowel het speciale verlofformulier als de 'Procedure voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties' kun je downloaden op onze speciale Download-pagina (onder het kopje 'Vakanties, verlof, verzuim, etc.').

Ben je ziek? Dan melden jouw ouders jou ziek. Dit kan 's ochtends tussen 7.30 en 9.30 uur via telefoonnummer: 0316 - 58 38 00.