Schoolgids

Veel handige informatie over het Liemers College staat in de Schoolgids. Hoe jij je bijvoorbeeld ziek meldt (en weer beter), wanneer de vakanties zijn, welke kosten er zijn op school en nog heel veel meer. Dus heb je een praktische vraag? Het antwoord vind je vast en zeker op deze pagina! Zo niet, neem dan contact op met de school. Je kunt de Schoolgids trouwens ook downloaden.

Wij willen dat onze leerlingen zich prettig voelen op school. Dat ze een fijne schooltijd hebben. Veiligheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ieder kind heeft namelijk behoefte aan veiligheid. Onze docenten hebben hier een scherp oog voor. Daarnaast is ‘veiligheid’ een gespreksonderwerp binnen de klankbordgroepen op school. We hebben klankbordgroepen voor leerlingen en ouders.  

Maak veiligheid bespreekbaar 

Ervaar jij problemen als het gaat om de veiligheid op school? Maak het altijd bespreekbaar. Je ouders kunnen hiervoor ook contact opnemen met jouw mentor/coach. Leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan betreuren wij dat zeer. In dat geval is het altijd mogelijk een klacht in te dienen. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Complimenten en Klachten’.  

Strafbare feiten 

Als wij vermoeden dat op onze school strafbare feiten worden gepleegd, nemen we contact op met de politie.   Wij staan niet toe dat onze leerlingen en medewerkers op school wapens en/of drugs in hun bezit hebben. Is dit toch het geval? Dan melden wij dit bij de politie. Mogelijk volgen er gepaste maatregelen.  

Controle van kluisjes en tassen 

De school heeft het recht om de inhoud van de kluisjes te controleren. Als school kunnen wij ook besluiten om de politie preventief te laten fouilleren of om een tassencontrole te laten uitvoeren.   Zo zorgen we samen voor een veilige school! 

Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over jouw rechten en plichten. De rechten en plichten van jou als leerling zijn daarom vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Iedere 2 jaar wordt dit statuut vernieuwd. De leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Dit betekent dat het statuut ook goedkeuring heeft van onze leerlingen. Het Leerlingenstatuut kun je inzien bij de administratie van jouw locatie en staat op de website (onder kopje ‘Overige regelingen’). Je kunt het document ook raadplegen via het Leerlingenweb. De huisregels van jouw locatie staan niet in het Leerlingenstatuut, maar krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Jouw mentor bespreekt de huisregels ook in de klas. De regels rond cijfers, rapporten, schoolonderzoeken en eindexamens staan vermeld in het boekje ‘Over Cijfers’ en in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze documenten staan op het Leerlingenweb.

Zit jij op dit moment op een andere school in het voortgezet onderwijs, maar wil je graag naar het Liemers College? Dan is dat vaak mogelijk. Jouw ouders kunnen contact opnemen met de locatie waar jij graag naar school wilt. Het Liemers College heeft 4 locaties: Heerenmäten, Zonegge, Landeweer en Didam. Let op: het kan gebeuren dat de opleiding van jouw keuze geen plek meer heeft. Houd hier rekening mee!

Als je in groep 8 zit, kies je in de landelijke aanmeldweek (25 t/m 31 maart) een school in het voortgezet onderwijs. Heb jij een vmbo-, mavo-, havo- of vwo-advies? Dan heten wij jou op het Liemers College van harte welkom. Klik hier voor meer informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs, de mogelijkheden om alvast een kijkje bij ons op school te nemen en de aanmelding voor het Liemers College. Vanaf 25 maart 2024 kun je het aanmeldformulier downloaden via onze homepagina. Dit aanmeldformulier kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) digitaal invullen en naar ons mailen. Ze kunnen het ook uitprinten, invullen en per post naar ons versturen.

Het Liemers College beschikt op de locatie Landeweer over een structuurklas. Dit is een arrangement voor vmbo-bb/kb-leerlingen met ondersteuningsbehoeften. De Structuurklas is vooral voor leerlingen die vallen tussen speciaal voortgezet onderwijs (svo) en regulier voortgezet onderwijs een goede optie. De structuurklas biedt deze leerlingen extra structuur en een veilige en kleinschalige omgeving. Klik hier voor meer informatie.

Het onderwijs wordt steeds digitaler. Dat geldt zeker voor het Liemers College. In de les en bij projecten gebruik je een laptop, bijvoorbeeld om oefenprogramma’s te doen, informatie op te zoeken of om een boek te raadplegen. Ook zijn veel lesmethodes online beschikbaar. Al enkele jaren gebruiken onze leerlingen hun eigen laptop. Dat noemen wij: Bring Your Own Laptop (BYOL). Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen (en eigenlijk iedereen) het best en liefst werken met apparatuur van hun eigen keuze. Dit werkt niet alleen positief op het leren, óók stimuleert het de motivatie om te leren. Wel geeft het Liemers College advies over de criteria (zie Downloads) waaraan jouw laptop moet voldoen.

Nieuw kopen of niet?
Als je thuis al een laptop hebt, kun je die vaak gebruiken. Is dit niet het geval? Dan vragen wij jou (of jouw ouders) om een (tweedehands) laptop te kopen die voldoet aan de criteria. Via de webwinkel kun je een laptop kopen die aan de minimumeisen voldoet. Je mag natuurlijk ook ergens anders jouw laptop kopen.
Als je geen laptop kunt kopen 
Is het voor jou of jouw ouders niet mogelijk een eigen laptop aan te schaffen, neem dan contact op met de administratie van jouw locatie.
Wat biedt de school?
Op het Liemers College breng je dus zelf een laptop mee naar de les. Daarnaast krijg je van de school alle applicaties en programma’s die je nodig hebt. En dat geldt ook voor de faciliteiten en ondersteuning op het gebied van ICT. Een aantal zaken is goed om te weten:
 • De school heeft een zware wifi-verbinding die op het Bring Your Own Laptop (BYOL) is berekend.
 • Het Liemers College levert gratis Microsoft Office voor Windows of IOS.
 • Via onze digitale werk- en leeromgeving itslearning zijn alle digitale leermiddelen te vinden. Denk aan planners, leerboeken en overig digitaal lesmateriaal. Ook zijn daar opdrachten en cijfers terug te vinden.
 • Iedere locatie van het Liemers College heeft een aantal leerlingen opgeleid tot IT-coaches. Zij helpen andere leerlingen om goed, slim en beter te werken met de eigen laptop.
 • De school besteedt ook aandacht aan 'mediawijsheid'. Dit vinden wij belangrijk om het gebruik van laptop en programma’s in goede banen te leiden.
 • Jij kunt op school een kluisje huren, om jouw laptop veilig op te bergen.
 

Op het Liemers College praten we mét in plaats van óver leerlingen. Dit gebeurt tijdens ‘driehoeksgesprekken’, waarbij jij als leerling, jouw ouders en jouw mentor/coach aanwezig zijn. Het Liemers College beoogt met de driehoeksgesprekken dat leerlingen veel meer ‘eigenaar’ worden van het eigen leerproces. 

Initiatief bij de leerling 

Tijdens de driehoeksgesprekken ligt het initiatief bij de leerling, dus bij jou. Jij bereidt het gesprek voor en geeft in het gesprek jouw ouders en mentor/coach jouw kijk op de cijferlijst en manier van leren. Ook jouw kwaliteiten en punten van aandacht komen aan bod. Dus wat jij nodig hebt om beter te functioneren/presteren. 

2 keer per jaar 

De driehoeksgesprekken worden van het 1e leerjaar tot en met het eindexamenjaar gehouden. Het gesprek vindt 2 keer per jaar plaats, behalve in de examenklassen. In dat jaar heb je 1 driehoeksgesprek. 

Startgesprek 

In leerjaar 1 heb je naast de driehoeksgesprekken nog een startgesprek. In dit gesprek komen jouw ambities aan bod. 

Geen oudergesprekken meer 

Op het Liemers College kennen we dus geen ‘oudergesprekken’ meer. Deze zijn vervangen door de driehoeksgesprekken. Het grote verschil is dat de leerling de regie neemt en niet langer passief als toehoorder bij het gesprek zit. 

Jouw schoolcarrière sluit je bij voorkeur af met een diploma. In de 2 laatste schooljaren houdt de school jouw examendossier bij. Hierin komen alle resultaten van jouw schoolexamens en als je op het vmbo zit, ook van jouw praktische opdrachten. De laatste stap is het centraal examen. Het Liemers College zorgt ervoor dat jij goed voorbereid aan de examens begint. De school biedt zelfs ‘examen op maat’ aan. En als je het allemaal wat spannend vindt, staat de school natuurlijk voor jou klaar. Dat geldt ook als je graag wat extra ondersteuning wilt om de examens goed door te komen. In het Examenreglement Quadraam staat precies welke regels en richtlijnen er voor het examen gelden. 

Examen op het vmbo 

Vanaf het 3e leerjaar bereid jij je voor op het eindexamen. Volg jij vmbo-bb of vmbo-kb, dan bestaat het eindexamen uit 3 delen: 
 • Het schoolexamen (se) voor alle vakken. 
 • Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten.
 • Het centraal examen voor de algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.). 
Het centraal examen maak je op de computer (digitaal).   Het vmbo-diploma geeft toegang tot alle mbo-opleidingen. Als bb-leerling kun je naar niveau 2. Als kb-leerling kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. 

Examen op de mavo 

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Als je mavo-beroepsgericht volgt (alleen in Zevenaar), doe je ook praktijkexamen (cspe) in het vak Dienstverlening & Producten.   Vanaf leerjaar 3 tellen alle cijfers voor de vakken waarin je schoolexamen aflegt mee voor het schoolexamen.   Als je slaagt voor het mavo-examen, behaal je het diploma vmbo-gt (mavo beroepsgericht) of vmbo-t (mavo). Beide diploma’s geven toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo. Ook is instroom in de havo mogelijk. Je begint dan in havo-4 en doet eindexamen in havo-5. Als je naar de havo wilt, adviseren wij jou om in 7 in plaats van 6 vakken examen te doen. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hbo is ook toegankelijk met een mbo-opleiding. Voor veel leerlingen ligt de route via het mbo meer voor de hand. 

Examen op de havo, het vwo of gymnasium 

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Het se begint voor een aantal vakken al in leerjaar 4. Een aantal vakken sluit je ook al aan het einde van dat leerjaar af met het se. Het ce is in het laatste leerjaar. Met het havo-diploma kun je naar het hbo of naar vwo-5. Het atheneum/vwo- en gymnasium-diploma geven toegang tot de universiteit. 

Examen op maat 

Op het Liemers College is het mogelijk om op een hoger niveau examen te doen in een vak. Je volgt dit vak dan ook op een hoger niveau. Dit is ideaal voor als je in één of enkele vakken erg goed bent. Op de cijferlijst bij jouw diploma staat achter het vak het niveau vermeld. En het mooie: als je onverhoopt voor het vak zakt of je bent niet tevreden over je eindcijfer voor dat vak, dan mag je in dat vak alsnog examen doen op jouw eigen niveau. Zónder dat het als een herkansing wordt gezien. Daarnaast kun je bij sommige vakken ervoor kiezen om eerder examen te doen. Bijvoorbeeld als je zo goed bent in een vak, dat je geen nieuwe lesstof meer nodig hebt. Het voordeel is dat je tijdens het echte examen meer aandacht kunt besteden aan vakken waarin je minder goed bent. 

Goede voorbereiding op het examen 

Het Liemers College biedt examentraining aan om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Bij veel vakken maak je ook proefexamens en krijg je extra exameninstructie. Als je last hebt van stress of faalangst bij examensituaties, is de examenreductietraining misschien iets voor jou. Deze training duurt 6 tot 8 bijeenkomsten. Het Liemers College biedt jou ook andere ‘hulpmiddelen’ om de examens goed door te komen. Denk aan examen doen in een prikkelarme examenruimte. De orthopedagoog van de school bekijkt welke ondersteuning of extra hulpmiddelen jij mogelijk nodig hebt. 

Handige websites 

Op het Liemers College doen we ons uiterste best om jou zo goed mogelijk onderwijs te geven. En belangrijker: om ervoor te zorgen dat jij een leuke schooltijd hebt. Natuurlijk horen wij graag wat in jouw ogen goed gaat. Het kan ook gebeuren dat er iets verkeerd gaat of dat wij iets verkeerds doen. In dat geval kun je een klacht indienen. Hoe dit werkt, vertellen we je hieronder.  

Klachtenregeling 

Heb jij of hebben jouw ouders een klacht? Dan zijn 3 regelingen van belang: het Leerlingenstatuut, de klachtenregeling van Quadraam en de regeling Preventie en bestrijding van ongewenste intimiteiten.

Klacht over schoolzaken 

Bij een klacht over organisatorische zaken binnen de school (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid van het gebouw, etc.) doorloop je de volgende stappen: 
 • Bespreek jouw klacht eerst met de betrokken docent of medewerker. Natuurlijk kunnen jouw ouders dit ook doen.  
 • Leidt het gesprek niet tot een oplossing? Bespreek de klacht dan met de locatieleiding.  

Klacht over discriminatie 

Bij klachten met betrekking tot discriminatie, seksuele intimidatie en geweld kun je contact opnemen met de contactpersoon discriminatie van onze school. 

Landelijke klachtencommissie 

Leidt de bespreking van jouw klacht niet tot een oplossing? Dan kun je naar de landelijke klachtencommissie (postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348 – 405 245).   Het Liemers College beschikt ook over een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je jouw probleem of klacht in vertrouwelijkheid en buiten de school wilt bespreken. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon is Selina Veenvliet. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@meisjeopdemaan.nl of telefonisch via 06-82060240.

De meeste kosten die de school maakt om jou onderwijs te laten volgen, betaalt de overheid. Zoals jouw boeken en digitaal lesmateriaal. Voor bijvoorbeeld activiteiten en excursies vraagt het Liemers College jouw ouders om een vrijwillige bijdrage. Dit wordt ook wel de ‘ouderbijdrage’ genoemd. 

Leermiddelenfonds 

Het boekenpakket krijg je via het Leermiddelenfonds van Quadraam. Meerdere scholen maken gebruik van het Leermiddelenfonds (dat overigens bij ons op school gevestigd is). Dat is hartstikke handig, omdat we zo gezamenlijk boeken kunnen inkopen. En als de ene school in een bepaald schooljaar een boek niet nodig heeft, kan een andere school het boek wellicht gebruiken. Zo besparen we kosten én letten we op duurzaamheid.   Ieder jaar geeft het Leermiddelenfonds een boekje uit, waarin precies staat wat je dat schooljaar nodig hebt. 

BYOL 

Op het Liemers College gebruik je je eigen laptop. Dat noemen wij BYOL (Bring Your Own Laptop). Het stelt je beter in staat om zelfstandig te werken, ook al omdat lesmethodes en -materialen online beschikbaar zijn. Veel leerlingen vinden het prettig om met hun eigen device te werken. Het is ook makkelijker, omdat je dan overal en altijd meteen kunt doorgaan met je werk.  

Webwinkel 

Via de webwinkel van de school (Schoolloket) kunnen jouw ouders aangeven welke materialen, diensten en activiteiten ze willen afnemen. Voor tekenmateriaal geldt dat jouw ouders deze tegen kostprijs kunnen aanschaffen.   

Stichting Leergeld 

Is de aanschaf van een device of fiets een probleem voor je ouders? Dan biedt Stichting Leergeld mogelijk een oplossing. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld

Verzekeringen 

Het Liemers College heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van ongevallen die plaatsvinden op weg van of naar school en tijdens excursies en werkweken.   

De kosten voor de verschillende leermiddelen en activiteiten verschillen per leerjaar en opleiding. In de flyer 'Leermiddelen en ouderbijdrage 2022-2023' staat het overzicht van de ouderbijdrage per opleiding per leerjaar.  De ouderbijdrage is vrijwillig. Je kunt ook zonder deze bijdrage het onderwijs aan onze school volgen. Het uitgangspunt van het Liemers College is om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. 

Het Liemers College heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van ongevallen die plaatsvinden op weg van of naar school en tijdens excursies en werkweken.

Via de webwinkel van de school (Schoolloket) kunnen jouw ouders aangeven welke materialen, diensten en activiteiten zij willen afnemen. Voor veel leermiddelen (woordenboeken, atlassen, tekenmaterialen, etc.) geldt dat ouders deze tegen kostprijs kunnen aanschaffen.

Lestijden Heerenmäten, Zonegge, Landeweer, Didam Onder- en bovenbouw
1e uur8.10 - 9.00 uur
2e uur9.00 - 9.50 uur
3e uur9.50- 10.40 uur
Eerste pauze10.40 - 11.05 uur
4e uur11.05 - 11.55 uur
5e uur11.55 - 12.45 uur
Tweede pauze12.45 - 13.15 uur
6e uur13.15 - 14.05 uur
7e uur14.05 - 14.55 uur
8e uur14.55 - 15.45 uur
9e uur15.45 - 16.35 uur

Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas ontkomen we er niet helemaal aan. Als een docent ziek of afwezig is, zetten we een andere docent of een onderwijsassistent in om de klas te begeleiden. De klas kan dan met behulp van It’s Learning (het systeem waarin de lesstof staat) aan de slag. Is een docent langere tijd afwezig? Dan neemt een andere vakdocent de lessen over.  

Privacyreglement 

Onze privacyregels zijn opgeschreven in een Privacyreglement. In dit Privacyreglement staat: 
 • Welke gegevens het Liemers College van jou verzamelt 
 • Waarom wij dit doen 
 • Wie toegang heeft tot jouw gegevens 
 • Hoe wij de informatie beschermen 

Privacyverklaring 

Het Liemers College gebruikt jouw gegevens alléén om onderwijs te verzorgen en om aan de wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, staat in de Privacyverklaring (er is ook een versie voor leerlingen). In de Privacyverklaring staat ook met welk doel het Liemers College gegevens verzamelt en hoe wij ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. De Privacyverklaring is een onderdeel van het Privacyreglement. 

Foto’s, film- en ander beeldmateriaal 

Bij schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en/of video’s. Bijvoorbeeld voor onze website, onze sociale media of voor andere uitingen. Denk aan brochures, folders of flyers. Ook komt ieder schooljaar de schoolfotograaf, onder andere om portretfoto’s (voor de leerlingenpas) en klassenfoto’s te maken. Het Liemers College vraagt leerlingen, ouders en medewerkers vooraf toestemming hiervoor. Dit gebeurt via het toestemmingsformulier. Let op! Ben jij jonger bent dan 16 jaar? Dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s). 

Functionaris Gegevensbescherming 

In het kader van de privacywetgeving is iedere organisatie verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (fg) te hebben. Onze FG is Mark van Groningen (fg@quadraam.nl of via telefoonnummer: 026 – 320 88 00). Je kunt bij de FG ook terecht voor vragen. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Hieronder vind je een overzicht van alle vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2023-2024:  

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
Goede Vrijdag29 maart 2024
Tweede Paasdag1 april 2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart) 27 april 2024 t/m 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie6 juli t/m 18 augustus 2024
 • Bij de herfstvakantie, kerstvakantie en zomervakantie volgt het Liemers College het landelijke advies.
 • De voorjaarsvakantie valt in de carnavalsweek. Hiermee wijkt het Liemers College af van het landelijke advies.
 • Hemelvaart is in schooljaar 2023-2024 opgenomen in de meivakantie.

Wil je de vakanties en vrije dagen uitprinten en ophangen? Download dan de handige kalender ‘Vrije dagen 2023-2024’ via onze Download-pagina (onder het kopje ‘Vakanties, verlof, verzuim, etc.’).

De docenten op het Liemers College geven alles bij elkaar heel wat vakken. Toch is niet ieder vak op elke locatie te volgen. Dit is logisch, want sommige vakken zijn alleen voor als je op het vmbo zit. Of juist de mavo, havo, het vwo of gymnasium. Op onze downloadpagina vind je een overzicht van de vakken per locatie. Extra handig: de afkortingen van de vakken staan ook in dit overzicht.  

Ben je ziek? Dan melden jouw ouders/verzorgers jou ziek. Dit kan via Somtoday, online of via de app. Je ouders/verzorgers hoeven je niet beter te melden, dit wordt automatisch verwerkt.

Het kan zijn dat je naar een dokter moet. Of dat je een andere reden hebt waardoor je niet op school kunt zijn. Ook dit moeten jouw ouders de school laten weten. Dit werkt hetzelfde als bij ziek melden. Jouw ouders bellen tussen 7.30 en 9.30 uur de school én je levert een ‘bericht van afwezigheid’ in. Je kunt het formulier voor jouw locatie downloaden op onze Download-pagina (onder het kopje 'Vakanties, verlof, verzuim, etc.').

Soms zijn er redenen om buiten de vakanties vrij te krijgen. Als jij zo’n reden hebt, kunnen jouw ouders hiervoor verlof aanvragen. Dit kan schriftelijk via een speciaal verlofformulier en het liefst zodra je weet dat je het verlof nodig hebt. Dus zo tijdig mogelijk. Je levert het verlofformulier in op jouw locatie. Meer informatie staat ook in de 'Procedure voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties'. Zowel het speciale verlofformulier als de 'Procedure voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties' kun je downloaden op onze speciale Download-pagina (onder het kopje 'Vakanties, verlof, verzuim, etc.').

Ben je ziek? Dan melden jouw ouders/verzorgers jou ziek. Dit kan via Somtoday, online of via de app.