Resultaten

Wij doen ons uiterste best om jou naar het diploma te (bege)leiden. Hoe goed we daarin slagen, meten we op allerlei manieren. Via ons eigen leerlingvolgsysteem bijvoorbeeld. Daarnaast houdt de Onderwijsinspectie onze prestaties en kwaliteit in de gaten. Regelmatig brengt de Onderwijsinspectie onze school een bezoek.

Slagingspercentages

De examenresultaten / slagingspercentages van het schooljaar 2022-2023:

  Didam Heerenmäten Landeweer Zonegge Agora 
Vmbo-bb   –  –

96% 

 –  –
Vmbo-kb   –  –

88% 

 –  –
Mavo (vmbo-g en -t) 

96% 

 –  –

89% 

100% 

Havo 

82% 

91% 

 –  –  100%
Vwo (atheneum / gymnasium)   –

97% 

 –  –  100%

 

Communicatie over resultaten

Wij communiceren open over onze resultaten. Bijvoorbeeld over hoeveel leerlingen overgaan, hoeveel leerlingen er blijven zitten en hoeveel leerlingen van niveau veranderen. ‘Doorstroming’ noemen we dat. Ook houden we nauwlettend in de gaten hoeveel leerlingen de school tussentijds verlaten. En natuurlijk het percentage leerlingen dat met succes eindexamen heeft gedaan. De meeste resultaten zijn te vinden op Scholen op de Kaart. Op deze website is het ook mogelijk om onze school met andere scholen te vergelijken. De rapporten van de Onderwijsinspectie staan op de website van de Onderwijsinspectie.