Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning vinden we erg belangrijk op het Liemers College. Denk hierbij aan keuzebegeleiding, ondersteuning bij leerproblemen en hulp bij persoonlijke problemen. In het schoolondersteuningsprofiel staat precies beschreven welke ondersteuning het Liemers College biedt en voor wie deze ondersteuning is bedoeld.

Op deze pagina vind je een kort overzicht van de begeleiding en ondersteuning die het Liemers College biedt, zoals trainingen en loopbaanbegeleiding. Voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld brugklastraining of de trajectgroep, kun je terecht op onze pagina ‘Extra ondersteuning’.

Begeleiding begint bij de mentor

Jouw mentor of coach is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Hij zorgt ervoor dat het goed gaat met jou en jouw klas. Hij houdt in de gaten hoe het met jou gaat, of je je fijn voelt en of het leren goed lukt. Je ziet je mentor bijna iedere dag, bij zijn eigen vak maar ook in het mentoruur. Met vragen en problemen kun je altijd bij je mentor terecht. Dat geldt ook voor je ouders. De mentor zorgt er ook voor dat het goed gaat met de klas in zijn geheel. Dat het leuk en gezellig is en dat iedereen zich thuis voelt in de klas. Samen met de mentor doen jullie als klas leuke activiteiten.

Je mentor zorgt ervoor dat jij begeleiding krijgt als je dat nodig hebt. Als je mentor van jou hoort of merkt dat je een probleem hebt, zoekt hij in overleg met de coördinator naar een oplossing. Soms word je doorverwezen naar het Team Expertise & Ondersteuning.

Diverse trainingen

Voor leerlingen met specifieke (leer)problemen heeft het Liemers College diverse trainingen. Je kunt hierbij denken aan faalangstreductietrainingen, socialevaardigheidstrainingen en examenvreesreductietrainingen. Heb jij een training nodig? Dan meldt jouw mentor jou voor de training aan. Jij en je ouders mogen uiteraard ook zelf het initiatief nemen. Deelname aan een training is altijd vrijwillig. We kunnen en willen je nergens toe dwingen.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Tijdens jouw tijd op het Liemers College maak je veel belangrijke keuzes. In de bovenbouw kies je bijvoorbeeld een profiel. Je denkt daarbij al na over je vervolgopleiding, want het is fijn als jouw opleiding bij ons aansluit op jouw vervolgstudie. De keuzes die je nu maakt, maak je dus ook met het oog op de toekomst.

Natuurlijk hoef je deze keuzes niet alleen te maken. Je kunt dit samen met je ouders en de school doen. Op school geven we voorlichting. Ook loop je stage, bezoek je open dagen en kun je een dagje meelopen bij een vervolgopleiding. Ook nodigen we oud-leerlingen en professionals op school uit om hun ervaringen te delen. Je ouders worden ook voor verschillende evenementen uitgenodigd, zoals informatieavonden en informatiemarkten op school.

Je zou kunnen zeggen dat kiezen een vak is op het Liemers College. Je mentor, de vakdocenten en de decanen begeleiden jou en je ouders in het maken van jouw keuzes.

Op het Liemers College werken twee decanen:

Mavo: mevrouw M. Huisman

Havo en vwo: mevrouw S. Froon

Dyslexie/dyscalculie

Voor leerlingen met een officiële dyslexieverklaring heeft het Liemers College speciale faciliteiten. Als jij zo’n verklaring hebt, maken we met jou afspraken over de faciliteiten. Ook stellen we docenten op de hoogte, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Alle leerlingen doen in het begin van leerjaar 1 een spellingscreening. Mochten uit deze screening lees- en taalproblemen naar voren komen, dan onderzoeken de orthopedagogen dit verder. In overleg met je ouders zetten we eventueel een traject in voor een officiële dyslexieverklaring. Als je dyslexie of dyscalculie hebt, houdt je mentor je extra in de gaten en kun je extra ondersteuning krijgen.

Jeugdarts

Als je een vraag hebt over je gezondheid, kun je mailen, chatten of twitteren met de jeugdarts. De jeugdarts houdt regelmatig een spreekuur.

Voor de locaties in Zevenaar is het telefoonnummer 088 – 355 6000 (9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur). Daarnaast is er een telefonisch spreekuur op werkdagen van 16.00 tot 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.vggm.nl/jeugdengezondheid.

Voor de locatie Didam kan een afspraak worden gemaakt via 088 – 443 3000 (9.00 – 12.00 uur). Meer informatie is te vinden op www.ggdnog.nl.

Antipestcoördinator

Wij zijn heel erg tegen pesten en doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. We hebben onder meer een pestprotocol en anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator geeft voorlichting, organiseert preventieve activiteiten en coördineert het antipestbeleid van onze school.

Helaas weten wij dat pesten altijd en overal voorkomt. Als je gepest wordt, kunnen jij en je ouders dit melden bij de anti-pestcoördinator.

Vertrouwensleraren

Soms zijn er problemen die alleen in een sfeer van vertrouwen besproken kunnen worden. Daarvoor zijn er vertrouwensleraren. Meestal gaat het initiatief uit van de leerling. Soms legt de vertrouwensdocent het eerste contact. Je kunt een mailtje sturen, een briefje in het postvakje leggen of een afspraak maken via de mentor of een andere medewerker. Je mag de vertrouwensleraar ook thuis bellen. Hieronder zie je wie de vertrouwensleraren op jouw locatie zijn:

Vertrouwensleraren Didam:

Meneer M. Heuvelmans

Mevrouw C. Muizelaar

Mevrouw E. Wemmers

Vertrouwensleraren Heerenmäten:

Mevrouw S. van Amerongen

Meneer R. Breeveld

Vertrouwensleraren Landeweer:    

Mevrouw L. de Ruiter

Meneer B. Nengerman

Meneer N. Vermeulen

Mevrouw J. Bohmer

Vertrouwensleraren Zonegge:

Meneer P. Buser

Mevrouw. N. Hu

Externe vertrouwenspersoon:

Mevrouw. N. Broekhuis

06-45093755

Naast onze vertrouwensleraren is er ook het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Je kunt hen tijdens kantooruren bereiken op 0900-1113111 (lokaal tarief).

Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen wat extra ondersteuning nodig om het fijn te hebben op school. Op het Liemers College kunnen we deze extra ondersteuning bieden. Welke ondersteuning dat is, lees je op onze pagina ‘Extra ondersteuning’.