Maak kennis met… locatie Heerenmäten

30 jan 2024

Maak kennis met… locatie Heerenmäten!

Locatie Heerenmäten is onze locatie in Zevenaar voor havo en vwo. Bij ons op locatie Heerenmäten ervaar je een goede sfeer. De mentor en de docenten begeleiden je naar steeds meer zelfstandigheid. Je mag zijn wie je bent.

Je mag altijd een beroep doen op onze hulp. We zijn leerlinggericht en kijken wat jij nodig hebt. Is er meer ondersteuning nodig, dan krijg je extra begeleiding. Je kunt o.a. naar het studielab als je bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig hebt met leren leren en plannen. De leerling die uitdaging zoekt, kan terecht in de Topklas. Je krijgt dan een vwo+-programma met keuzeopdrachten.

Brede vorming vinden we belangrijk. Daarom werken we samen aan maatschappelijke vorming, kunst & cultuur en wetenschap binnen en buiten de lessen.

Daarnaast zijn we een Geo Future School in oprichting. Hierbij volg je vakoverstijgend onderwijs over de wereld van morgen. Dit betekent dat je met modules werkt waarin meerdere vakken tegelijk terugkomen. Jij, de beslisser van later, wordt uitgedaagd na te denken over oplossingen voor actuele vraagstukken. Zoals de duurzame stad of de boerderij van de toekomst.

| Opleidingen locatie Heerenmäten: havo, vwo (atheneum en gymnasium), Liemers Agora |

Zien we jou vrijdag 2 februari op onze open dag?

Tot ziens op het Liemers College!

Terug naar overzicht