Nieuw op Zonegge: vakken dans en drama in de onderbouw

6 jul 2023

Nieuw op Zonegge: vakken dans en drama in de onderbouw

Vanaf aankomend schooljaar krijgen onderbouwleerlingen van locatie Zonegge twee nieuwe vakken: dans en drama.

Waarom dans en drama?

We zien dat steeds meer leerlingen zich niet helemaal op hun gemak voelen in de klas. Ze durven bijvoorbeeld geen presentaties te houden. Ook beoordelen en veroordelen leerlingen elkaar snel. Dat is ongemakkelijk en niet fijn. We willen dit dan ook graag oplossen. Uit onderzoek blijkt dat vakken als dans en drama ervoor zorgen dat leerlingen beter met elkaar om leren gaan. Ook leren ze veel over zichzelf en hoe ze in het leven staan.

Maar wat leren ze dan precies?

Leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om je gevoelens en ervaringen uit te spreken. Daarnaast:

  • Leren ze samenwerken;
  • leren ze zich in te leven in anderen;
  • leren ze respect te hebben voor anderen;
  • leren ze feedback te geven én te krijgen;
  • worden ze zelfstandiger;
  • kunnen ze zich beter concentreren;
  • kunnen ze zich beter uitdrukken;
  • en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Wanneer krijg je de vakken dans en drama?

Iedereen die in mavo 1 en mavo 2 zit van locatie Zonegge zit, krijgt één uur in de week dans en één uur in de week drama.

Vragen?

Zit jij in mavo 1 of mavo 2 van locatie Zonegge en heb je nog vragen? Neem dan contact op met je coach.

Terug naar overzicht