Examen en toetsing

17 aug 2020

Jouw schoolcarrière sluit je bij voorkeur af met een diploma. In de 2 laatste schooljaren houdt de school jouw examendossier bij. Hierin komen alle resultaten van jouw schoolexamens en als je op het vmbo zit, ook van jouw praktische opdrachten. De laatste stap is het centraal examen. Het Liemers College zorgt ervoor dat jij goed voorbereid aan de examens begint. De school biedt zelfs ‘examen op maat’ aan. En als je het allemaal wat spannend vindt, staat de school natuurlijk voor jou klaar. Dat geldt ook als je graag wat extra ondersteuning wilt om de examens goed door te komen. In het Examenreglement Quadraam staat precies welke regels en richtlijnen er voor het examen gelden. 

Examen op het vmbo 

Vanaf het 3e leerjaar bereid jij je voor op het eindexamen. Volg jij vmbo-bb of vmbo-kb, dan bestaat het eindexamen uit 3 delen: 

  • Het schoolexamen (se) voor alle vakken. 
  • Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten.
  • Het centraal examen voor de algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, etc.). 

Het centraal examen maak je op de computer (digitaal).  

Het vmbo-diploma geeft toegang tot alle mbo-opleidingen. Als bb-leerling kun je naar niveau 2. Als kb-leerling kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. 

Examen op de mavo 

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Als je mavo-beroepsgericht volgt (alleen in Zevenaar), doe je ook praktijkexamen (cspe) in het vak Dienstverlening & Producten.  

Vanaf leerjaar 3 tellen alle cijfers voor de vakken waarin je schoolexamen aflegt mee voor het schoolexamen.  

Als je slaagt voor het mavo-examen, behaal je het diploma vmbo-gt (mavo beroepsgericht) of vmbo-t (mavo). Beide diploma’s geven toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo. Ook is instroom in de havo mogelijk. Je begint dan in havo-4 en doet eindexamen in havo-5. Als je naar de havo wilt, adviseren wij jou om in 7 in plaats van 6 vakken examen te doen. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het hbo is ook toegankelijk met een mbo-opleiding. Voor veel leerlingen ligt de route via het mbo meer voor de hand. 

Examen op de havo, het vwo of gymnasium 

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (se) en het centraal examen (ce). Het se begint voor een aantal vakken al in leerjaar 4. Een aantal vakken sluit je ook al aan het einde van dat leerjaar af met het se. Het ce is in het laatste leerjaar. Met het havo-diploma kun je naar het hbo of naar vwo-5. Het atheneum/vwo- en gymnasium-diploma geven toegang tot de universiteit. 

Examen op maat 

Op het Liemers College is het mogelijk om op een hoger niveau examen te doen in een vak. Je volgt dit vak dan ook op een hoger niveau. Dit is ideaal voor als je in één of enkele vakken erg goed bent. Op de cijferlijst bij jouw diploma staat achter het vak het niveau vermeld. En het mooie: als je onverhoopt voor het vak zakt of je bent niet tevreden over je eindcijfer voor dat vak, dan mag je in dat vak alsnog examen doen op jouw eigen niveau. Zónder dat het als een herkansing wordt gezien. Daarnaast kun je bij sommige vakken ervoor kiezen om eerder examen te doen. Bijvoorbeeld als je zo goed bent in een vak, dat je geen nieuwe lesstof meer nodig hebt. Het voordeel is dat je tijdens het echte examen meer aandacht kunt besteden aan vakken waarin je minder goed bent. 

Goede voorbereiding op het examen 

Het Liemers College biedt examentraining aan om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Bij veel vakken maak je ook proefexamens en krijg je extra exameninstructie. Als je last hebt van stress of faalangst bij examensituaties, is de examenreductietraining misschien iets voor jou. Deze training duurt 6 tot 8 bijeenkomsten. Het Liemers College biedt jou ook andere ‘hulpmiddelen’ om de examens goed door te komen. Denk aan examen doen in een prikkelarme examenruimte. De orthopedagoog van de school bekijkt welke ondersteuning of extra hulpmiddelen jij mogelijk nodig hebt. 

Handige websites 

Terug naar overzicht