Schoolregels

6 mei 2021

Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over jouw rechten en plichten. De rechten en plichten van jou als leerling zijn daarom vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Iedere 2 jaar wordt dit statuut vernieuwd. De leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht. Dit betekent dat het statuut ook goedkeuring heeft van onze leerlingen.

Het Leerlingenstatuut kun je inzien bij de administratie van jouw locatie en staat op de website (onder kopje ‘Overige regelingen’). Je kunt het document ook raadplegen via het Leerlingenweb.

De huisregels van jouw locatie staan niet in het Leerlingenstatuut, maar krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Jouw mentor bespreekt de huisregels ook in de klas.

De regels rond cijfers, rapporten, schoolonderzoeken en eindexamens staan vermeld in het boekje ‘Over Cijfers’ en in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze documenten staan op het Leerlingenweb.

Terug naar overzicht