Waar kan ik terecht als ik een klacht of juist een compliment heb?

27 aug 2020

Op het Liemers College doen we onze uiterste best om jou zo goed mogelijk onderwijs te geven. En belangrijker: om ervoor te zorgen dat jij een leuke schooltijd hebt. Natuurlijk horen wij graag wat in jouw ogen goed gaat. Het kan ook gebeuren dat er iets verkeerd gaat of dat wij iets verkeerds doen. In dat geval kun je een klacht indienen. Hoe die werkt, vertellen we je hieronder.

Klachtenregeling

Heb jij of hebben jouw ouders een klacht? Dan zijn 3 regelingen van belang: het leerlingenstatuut, de klachtenregeling van Quadraam en de regeling Preventie en bestrijding van ongewenste intimiteiten.

Klacht over schoolzaken

Bij een klacht over organisatorische zaken binnen de school (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid van het gebouw, etc.) doorloop je de volgende stappen:

  • Bespreek jouw klacht eerst met de betrokken docent of medewerker. Natuurlijk kunnen jouw ouders dit ook doen.
  • Leidt het gesprek niet tot een oplossing? Bespreek de klacht dan met de locatieleiding.
Klacht over discriminatie

Bij klachten met betrekking tot discriminatie, seksuele intimidatie en geweld kun je de interne contactpersoon van jouw locatie inschakelen.

Pesten

Het Liemers College wil voor alle leerlingen een veilige school zijn. Dit betekent dat wij pestgedrag niet accepteren. Word jij gepest? Of een van jouw vrienden misschien? Meld dit dan bij de afdelingsleider. Want tegen pestgedrag nemen wij maatregelen. Deze staan in het pestprotocol.

Als je er niet uitkomt

Leidt de bespreking van jouw klacht niet tot een oplossing? Dan kun je naar de landelijke klachtencommissie (postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348 – 405 245).

Het Liemers College beschikt ook over een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon. Bij deze vertrouwenspersoon kun je terecht als je jouw probleem of klacht in vertrouwelijkheid en buiten de school wilt bespreken. Onze externe vertrouwenspersoon is Selina Veenvliet. Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@meisjeopdemaan.nl of telefonisch via 06-82060240.

Terug naar overzicht