Cyberaanval uitgeverij Iddink

15 apr 2024

Cyberaanval uitgeverij Iddink

Op donderdag 11 april jl. is Iddink Learning Materials BV getroffen door een cyberaanval. Iddink is een leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen. Voor zover wij nu kunnen nagaan, is onze school niet geraakt door deze cyberaanval. Lees verder voor meer informatie.

Wat is er gebeurd?

Enkele scholen van Quadraam (de scholengroep waar ook onze school bij hoort) maakten tot en met schooljaar 2016-2017 gebruik van de boeken en leermiddelen van Iddink. Bij de cyberaanval zijn hackers in de database van Iddink gekomen. In deze database staat informatie over bestellingen en leveringen van lesmateriaal. Het gaat om contactgegevens en waarschijnlijk ook bankgegevens.

Wat betekent dit voor het Liemers College?

Op dit moment wordt uitgezocht over welke informatie de hackers precies beschikken. Actuele informatie hierover staat op de website van Iddink.

Wel is al duidelijk dat:

  • Onze school al sinds het schooljaar 2017-2018 geen leermiddelen of boeken meer afneemt van Iddink. Gezien de wetgeving omtrent bewaartermijnen van persoonlijke gegevens, zou Iddink de gegevens over bestellingen van ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen niet meer bewaard mogen hebben.

Wij nemen geen risico

Om er zeker van te zijn dat gegevens van onze ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en scholen niet bij de cyberaanval in verkeerde handen zijn gekomen, heeft Quadraam contact opgenomen met Iddink. Helaas heeft dit nog niet tot uitsluitsel geleid. Zodra bekend wordt dat er toch gegevens zijn vrij gekomen, horen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen dit zo snel mogelijk.

Leermiddelenfonds Quadraam

De schoolboeken en andere leermiddelen die tegenwoordig op onze school worden gebruikt, komen van het Leermiddelenfonds Quadraam. Wij beschikken dus over een eigen leermiddelenfonds. Het Leermiddelenfonds Quadraam verstrekt nooit gegevens van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen aan leveranciers of uitgevers van schoolboeken en leermiddelen.

Wees zelf ook voorzichtig

Helaas komt cybercriminaliteit regelmatig voor. Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens, is het altijd zinvol om alert te zijn. De volgende tips helpen daarbij:

  • Wees alert op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik, waarmee hackers proberen informatie of geld van jullie te krijgen. Controleer altijd eerst of e-mails betrouwbaar zijn. Klik niet zomaar op een e-mail die je niet vertrouwt.
  • Wijzig regelmatig wachtwoorden en gebruik wachtwoorden niet voor meerdere doeleinden. Heeft u voor het schooljaar 2016-2017 boeken besteld via Iddink? En gebruikt u dat wachtwoord vaker? Verander dan voor de zekerheid per direct dat wachtwoord.

Kijk voor meer informatie over de cyberaanval bij Iddink op de website van deze uitgeverij.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@liemerscollege.nl.

 

Terug naar overzicht