Werkmiddag onderwijs in De Liemers een succes.

23 sep 2020

Vijftig Liemerse deskundigen – leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, leerkrachten van praktijkonderwijs, ikc (integraal kindcentra), basisonderwijs en voortgezet onderwijs – hebben dinsdag plannen gemaakt voor een betere aansluiting van primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo).

Een greep uit de opbrengst: creëer combibanen waarin leerkrachten twee dagen werken in het po en twee in het vo; koppel individuele leerlingen van po en vo aan elkaar als maatjes; we maken een buitenschool waarin leerlingen van po en vo samen projecten kunnen doen.

De leerlingen hadden daarnaast zelf twee goede ideeën: laat kinderen in groep acht zelf uitmaken of ze willen deelnemen aan de eindtoets of niet (of anders), zorg voor veilige schoolpleinen waarin leerlingen leren zorg te dragen voor elkaar.

We zijn niet alleen blij met de plannen, we hebben ook werkgroepjes kunnen maken van deskundigen die de komende maanden de ideeën verder gaan uitwerken. Op de volgende conferentie in januari gaan ze hun plannen presenteren en de schoolbesturen vragen om ze daadwerkelijk uit te voeren

Terug naar overzicht