Driehoeksgesprekken

17 aug 2020

Op het Liemers College praten we mét in plaats van óver leerlingen. Dit gebeurt tijdens ‘driehoeksgesprekken’, waarbij jij als leerling, jouw ouders en jouw mentor/coach aanwezig zijn. Het Liemers College beoogt met de driehoeksgesprekken dat leerlingen veel meer ‘eigenaar’ worden van het eigen leerproces. 

Initiatief bij de leerling 

Tijdens de driehoeksgesprekken ligt het initiatief bij de leerling, dus bij jou. Jij bereidt het gesprek voor en geeft in het gesprek jouw ouders en mentor/coach jouw kijk op de cijferlijst en manier van leren. Ook jouw kwaliteiten en punten van aandacht komen aan bod. Dus wat jij nodig hebt om beter te functioneren/presteren. 

2 keer per jaar 

De driehoeksgesprekken worden van het 1e leerjaar tot en met het eindexamenjaar gehouden. Het gesprek vindt 2 keer per jaar plaats, behalve in de examenklassen. In dat jaar heb je 1 driehoeksgesprek. 

Startgesprek 

In leerjaar 1 heb je naast de driehoeksgesprekken nog een startgesprek. In dit gesprek komen jouw ambities aan bod. 

Geen oudergesprekken meer 

Op het Liemers College kennen we dus geen ‘oudergesprekken’ meer. Deze zijn vervangen door de driehoeksgesprekken. Het grote verschil is dat de leerling de regie neemt en niet langer passief als toehoorder bij het gesprek zit. 

Terug naar overzicht