Veiligheid

9 aug 2021

Wij willen dat onze leerlingen zich prettig voelen op school. Dat ze een fijne schooltijd hebben. Veiligheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ieder kind heeft namelijk behoefte aan veiligheid. Onze docenten hebben hier een scherp oog voor. Daarnaast is ‘veiligheid’ een gespreksonderwerp binnen de klankbordgroepen op school. We hebben klankbordgroepen voor leerlingen en ouders.  

Maak veiligheid bespreekbaar 

Ervaar jij problemen als het gaat om de veiligheid op school? Maak het altijd bespreekbaar. Je ouders kunnen hiervoor ook contact opnemen met jouw mentor/coach. Leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan betreuren wij dat zeer. In dat geval is het altijd mogelijk een klacht in te dienen. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Complimenten en Klachten’.  

Strafbare feiten 

Als wij vermoeden dat op onze school strafbare feiten worden gepleegd, nemen we contact op met de politie.  

Wij staan niet toe dat onze leerlingen en medewerkers op school wapens en/of drugs in hun bezit hebben. Is dit toch het geval? Dan melden wij dit bij de politie. Mogelijk volgen er gepaste maatregelen.  

Controle van kluisjes en tassen 

De school heeft het recht om de inhoud van de kluisjes te controleren. Als school kunnen wij ook besluiten om de politie preventief te laten fouilleren of om een tassencontrole te laten uitvoeren.  

Zo zorgen we samen voor een veilige school! 

Terug naar overzicht