Bij Agora onderwijs krijgen de leerlingen geen rapporten; hoe wordt de kwaliteit van onderwijs gemeten? Niet alleen tijdens het examen maar ook per jaar?

3 nov 2020

Hiervoor gebruiken wij verschillende middelen. Een hiervan is het online portfolio (Peppels) dat de leerlingen bijhouden. Hierin geeft de leerling feedback op zichzelf maar ook de de coach geeft feedback en een eventuele derde persoon zoals een vakdocent of andere specialist. Ook de 58 kerndoelen van de onderbouw, dat zijn wettelijk vastgestelde doelen, zijn opgenomen in Peppels de leerling kan zichzelf ook aan de hand daarvan beoordelen. Alle leerlingen schrijven een halfjaarlijks reflexieverslag. Ouders worden daar ook bij betrokken.

Terug naar overzicht