Hoe gaan jullie om met mijn privacy?

27 aug 2020

Privacyreglement

De privacyregels zijn opgeschreven in een Privacyreglement. In dit Privacyreglement staat:

  • Welke gegevens het Liemers College van jou verzamelt;
  • Waarom wij dit doen;
  • Wie toegang heeft tot jouw gegevens;
  • Hoe wij de informatie beschermen.
Privacyverklaring

Het Liemers College gebruikt jouw gegevens alléén om onderwijs te verzorgen en om aan de wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, staat in de Privacyverklaring (er is ook een versie voor leerlingen). In de Privacyverklaring staat ook met welk doel het Liemers College gegevens verzamelt en hoe wij ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. De Privacyverklaring is een onderdeel van het Privacyreglement.

Je vindt, het Privacyreglement en de Privacyverklaring op de Download-pagina

Foto’s, film- en ander beeldmateriaal

Bij schoolactiviteiten maken we regelmatig foto’s en/of video’s. Bijvoorbeeld voor deze website, onze sociale media of voor andere uitingen. Denk aan brochures, folders of flyers. Ook komt ieder schooljaar de schoolfotograaf, onder andere om portretfoto’s (voor de leerlingenpas) en klassenfoto’s te maken. Het Liemers College vraagt leerlingen, ouders en medewerkers vooraf toestemming hiervoor. Dit gebeurt via het toestemmingsformulier. Let op! Ben jij jonger bent dan 16 jaar? Dan vragen wij de toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s).

Functionaris Gegevensbescherming

In het kader van de privacywetgeving is iedere organisatie verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben. Onze FG is Mark van Groningen (fg@quadraam.nl of via telefoonnummer: 026 – 320 88 00). Je kunt bij de FG ook terecht voor vragen.

Terug naar overzicht