Locatie Heerenmäten

Zevenaar

Op locatie Heerenmäten kun je naar de havo en het vwo (atheneum en gymnasium). Het leuke van Heerenmäten is dat je je naast de reguliere vakken ook op verschillende gebieden kunt verdiepen. Zo heeft de locatie bijvoorbeeld een Topklas en een theaterklas.  

Leuke mix

Voorheen was Heerenmäten alleen een locatie voor bovenbouwleerlingen. Maar sinds aan aantal jaren zit ook de onderbouw op Heerenmäten. Ook komen er na het derde leerjaar leerlingen van Didam naar Heerenmäten om daar hun vwo af te maken. Hierdoor ontstaat er een hele leuke mix van leerlingen.

Topklas

De Topklas is een VWO+ programma in de onderbouw waarin vrijwel alle vakken verdieping in hun lesprogramma aanbieden. Dit kan zijn in de vorm van andere lesstof, andere opdrachten, meer zelfstandigheid of een grotere keuzevrijheid. In de Topklas start je met alle vakken op Topklas-niveau. Als blijkt dat je sommige vakken toch beter op vwo-niveau kunt volgen, kun je tussentijds stoppen met het Topklas-programma voor een vak. Uiteraard is dit altijd in overleg met jou, jouw ouders en de docent.

Na het 3e jaar sluit je de Topklas af met een gave presentatie. Voor jouw inzet in de Topklas ontvang je van ons een geldig certificaat van deelname. In de bovenbouw kun je vervolgens het verdiepende ‘challenge programma’ volgen, met onder meer cursussen aan de universiteit.

Je kunt je aanmelden voor de Topklas als je:

  • Een IQ van 125+ hebt en/of
  • een verwachte Cito-score van 545 of meer hebt en/of
  • een onverdeeld VWO-advies van de basisschooldocent hebt.

Maar het belangrijkste is dat je graag wilt leren en daar ook voor wilt werken. En dat je met een open blik naar de wereld en naar andere kunt kijken. Verder moet je een bepaalde mate van zelfstandigheid aankunnen. In de loop van de jaren krijg je namelijk steeds meer keuzevrijheid bij vakken.

Als je de Topklas doet, worden bepaalde vwo-opdrachten vervangen worden door een Topklas-onderdeel. En dat kan dan voor elk vak weer anders zijn. De Topklas is dus niet meer werk dan vwo.

Een dagje meelopen? Ook dat kan. Meer informatie hierover is op te vragen bij Dhr. De Rouw.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur nemen een belangrijke rol in op Heerenmäten. Zo zijn er cultuurhistorische uitstapjes, een Open Podium, The Finals en natuurlijk de theaterklas! In de theaterklas werk je wekelijks met een groep aan improvisatie, je spel, je stem en tekstbeleving. Naast de wekelijkse lessen op school, krijg je ook regelmatig les van gastdocenten. En je gaat op pad! Samen met je medeleerlingen bezoek je theatervoorstellingen en maak je een eigen voorstelling. Toi-toi-toi!

Een brochure, maar dan net even anders

Meer weten over onze locatie? Download dan de brochure ‘Brochure Heerenmäten’ op onze download-pagina.

Peer2Peer

Locatie Heerenmäten Zevenaar Opleidingen
Havo leerjaar 1 t/m 5
Vwo leerjaar 1 t/m 6
Liemers Agora leerjaar 1 t/m 6
Adres Heerenmäten 6 6904 GZ Zevenaar 0316 - 58 38 00 Stuur een bericht