Hier vindt u alle vragen die zijn gesteld tijdens de informatie avonden van 26 en 28 oktober 2020.

Veelgestelde vragen

  Op dit moment is dat nog onduidelijk vanwege met de maatregelen van het RIVM in verband met het coronavirus. Wij houden u op de hoogte van de mogelijkheden. We gaan voor alle locaties een filmpje maken om in ieder geval een indruk te kunnen geven van waar uw kind terecht komt.

  De meeloopdagen gaan niet door in verband met de maatregelen die gelden omtrent het coronavirus. Wel hebben wij een andere leuke activiteit voor alle achtstegroepers bedacht. Wat dit is, blijft nog even een verrassing!

    Het advies van de basisschool is leidend. Als de basisschool een twijfeladvies geeft zoals basis/kader, mavo/havo, havo/vwo dan zullen wij in de meeste gevallen uw kind in het hoogste niveau plaatsen. We houden de voortgang en het welzijn van uw kind goed in de gaten. Het is vaak ook mogelijk om op te stromen, hiervoor kijken we niet alleen naar de cijfers maar ook naar de studiehouding en interesses van de leerling. Ons streven is om in de brugperiode, dus uiterlijk aan het einde van het tweede leerjaar alle leerlingen op de goede plek te hebben zitten.

  Lees hier meer over hoe u uw kind kan aanmelden. Voor Agora onderwijs geldt een andere procedure.  

  Veel leerlingen geven aan dat ze in het begin een beetje moeten wennen maar dat het ook wel heel fijn is dat de vakdocenten zo gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp.

  Ja er is plek voor iedereen, er geldt geen beperking op het aantal aanmeldingen. Dit is alleen bij ons Agora-onderwijs anders (aanmeldprocedure voor de intake voor Liemers Agora).

  Je mentor is je steun en toeverlaat. Hij of zij is de het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. In de mentorlessen is ruimte voor planning, loopbaan oriëntatie en allerhande vragen en problemen. Wij hebben twee driehoeksgesprekken per jaar, in deze gesprekken speelt de leerling een belangrijke rol. De leerling presenteert in deze gesprekken zijn of haar ambities en plannen aan de ouders en mentor.

  Al onze locaties bieden hun brugklassers een oriënterende week. In die eerste week na de zomervakantie ligt de nadruk op elkaar leren kennen en je thuis gaan voelen op de middelbare school. Iedere locatie geeft een eigen invulling aan die week, passend bij hun leerlingen.

  Een coach is een soort mentor alleen over een kleinere groep. In een coachgroep zitten ongeveer 15 leerlingen. Je ziet je coach 2 in de week. Een coach helpt je om te leren plannen, leren en je interesses te ontdekken. De lesmethodes die wij daarvoor gebruiken zijn Proeftuin, Tumult en volgens het Covey model (in Didam). Maar ook voor problemen en vragen kan je bij hem of haar terecht. De coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn of haar ouders. We proberen iedereen die lesgeeft coach te maken. Zodat we maar kleine groepjes hoeven te maken En de coach gaat je hele schoolloopbaan met je mee

  De structuurklas op Landeweer, maximaal 12 leerlingen Basis Beroeps Landeweer, 18 tot 20 leerlingen Kader beroeps Landeweer 24 tot 26 leerlingen Brede brugklas Didam maximaal 25 leerlingen Mavo/ havo /  vwo maximaal 32 leerlingen

  Je hebt elke week een lesrooster waarin precies staat welke vakken je die dag hebt. Naast gewone vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde en zo, heb je ook mentor- of coachuren. Ook die staan op het rooster. Als er een les uitvalt dan kun je dat in je lesrooster zien. De roostermakers zorgen ervoor dat er geen tussenuren zijn, maar dat het rooster dan wordt aangepast.

  Een lesuur duurt 50 minuten

  Een dag duurt gemiddeld van 08:10 tot 14:55. Soms begin je iets later of ben je wat eerder uit. Gemiddeld hebben we op een dag dan 6 lessen en twee keer pauze.

  Onderbouw heeft in principe geen tussenuren, die vangen we op door een andere docent waar te laten nemen. Bovenbouw heeft wel tussenuren omdat dat roostertechnisch niet anders kan. In de bovenbouw gaan leerlingen namelijk meer in clusters lessen volgen omdat niet iedereen dezelfde vakken heeft. De leerlingen kunnen de tussenuren besteden aan school of ontspanning.

  Onze roostermakers proberen een afwisselend rooster te bieden waar ook iedere dag een meer praktisch onderdeel in te vinden is. De praktische vakken zijn: Lichamelijke opvoeding, tekenen en handvaardigheid, CKV, Muziek, Biologie en zorg (bizo), Natuurkunde, scheikunde en techniek (nastech)

  De hoeveelheid huiswerk is afhankelijk van het niveau waarop uw zoon of dochter onderwijs volgt. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen tijd over houden voor sport, hobby's en vrienden. In verreweg de meeste gevallen is het wel mogelijk om in de klas al aan het huiswerk te beginnen. Hoeveel er nog thuis gedaan moet worden is natuurlijk ook heel persoonlijk. De een werkt liever en sneller op school terwijl de ander de rust van thuis fijner vindt. Onze leerlingen op het vwo zijn het meeste tijd aan huiswerk kwijt, zij geven aan gemiddeld anderhalf uur per dag hier aan te besteden. Havo is iets minder tijd kwijt over het algemeen. Veel leerlingen van de mavo en het vmbo geven aan het grootste deel van het huiswerk al in de klas af te kunnen maken. In latere jaren wordt het wel iets meer. In "It's learning" staat het huiswerk en de toetsen klaar. Ouders kunnen daar ook meekijken.  

  Het Liemers College wil voor alle leerlingen een veilige school zijn. Dit betekent dat wij pestgedrag niet accepteren. Als een leerling wordt gepest, is het belangrijk om dit snel te melden bij de mentor/coach. Want tegen pestgedrag nemen wij maatregelen.  

  Pestprotocol 

  Onze maatregelen tegen pesten staan in het pestprotocol.

  De trajectgroepbegeleiding is voor leerlingen die dagelijkse of wekelijkse extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om leerlingen met complexe of meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen). Wij vinden het wel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan de reguliere lessen. De aanmelding voor de trajectgroep verloopt altijd via de ondersteuningscoördinator. Iedere locatie heeft een eigen trajectgroep.  Wilt u hier meer over weten of kijken hoe u uw kind kan aanmelden voor de trajectgroep lees dan gerust hier even verder.

  Dat is mogelijk. Gedurende de gehele onderbouw kijken we of het voor leerlingen mogelijk is om op een hoger niveau te werken. Samen met de leerling en de ouders kan, ervoor worden gekozen alsnog havo te gaan doen gedurende of na leerjaar 2. Hiervoor kijken we niet alleen naar cijfers maar ook naar het welzijn van de leerling.

  Agora, ongeveer 80 leerlingen Zonegge, ongeveer 450 leerlingen Landeweer, ongeveer 460 leerlingen Didam ongeveer, 480 leerlingen Heerenmäten, ongeveer 900 leerlingen

  In onze online schoolomgeving "Its learning" staat een cijferlijst. De leerlingen maken soms ook toetsen die niet perse op de cijferlijst terecht komen. Dit noemen we formatief evalueren, we willen graag de toetsdruk verlagen en door formatief te toetsen houden we wel de controle of leerlingen de stof hebben begrepen. Doordat alle cijfers het hele jaar in It's learning worden toegevoegd hebben we nog maar een rapport per jaar.

  It's learning is de online leeromgeving die wij gebruiken. In It's learning kunnen leerlingen berichten versturen en lezen, hun huiswerk en cijfers inzien en kijken wanneer er welke toesten op het programma staan. Ouders kunnen meekijken in deze online omgeving.

  Onze leerlingen komen uit de hele regio o.a. Babberich, Doesburg, Lobith, Elten, Duiven. Op ons Agora onderwijs komen de leerlingen nog van verder weg zoals Arnhem en Oosterbeek.

  In de onderbouw moet er vooral voor het vak Nederlands gelezen worden. Uiteraard hebben andere vakken ook leesopdrachten. In veel gevallen kunnen de leerlingen kiezen of ze de stof digitaal of op papier tot zich nemen. Volgens onze leerlingen is het voordeel van digitaal dat ze snel feedback krijgen en dat de methode zich vaak aanpast aan de leerling.

  Engels doet iedereen op school. In het eerste jaar krijgen de leerlingen in de mavo, havo en vwo ook Frans, in het tweede jaar Duits.

  Ja, alle leerlingen hebben sowieso LO (gym) muziek en kunstvakken. Maar daarnaast zijn er nog legio mogelijkheden voor leerlingen die daar meer dan een gemiddelde interesse in hebben. Op Landeweer loopt een pilot met een sportklas En veel locaties hebben bijvoorbeeld extra muziek of toneel programma's.

  Het sportaanbod is heel divers. Er wordt aan teamsporten gedaan en er worden ook atletiek onderdelen geoefend. Iedere locatie heeft een eigen sport faciliteit. Soms gaan leerlingen Zonegge ook wel naar de atletiekbaan naast locatie Heerenmäten om buiten te sporten. Locatie Landeweer beschikt over een hele mooie grote gymzaal die heel veel mogelijkheden heeft. Er is bijvoorbeeld een klimwand en een tokkelbaan. In de sportklas op locatie Landeweer is er nog meer tijd voor sport. Lees hier meer over de sportklas.

  Sommige methodes zijn online en je hebt dus ook digitaal huiswerk.

  Jazeker, vanaf de bovenbouw zijn er creatieve keuzevakken. Maar in leerjaar 1 en 2 hebben alle leerlingen creatieve vakken zoals, handvaardigheid, tekenen en CKV.

  Vaak kunnen leerlingen gewoon geplaatst worden in een reguliere klas. Als er toch meer ondersteuning nodig is dan hebben wij tal van mogelijkheden. Hier leest u meer over de extra ondersteuning die we kunnen bieden.

  Onze leerlingen nemen hun eigen laptop mee naar school, sommige methodes zijn online dus er is ook digitaal huiswerk. Download hier het overzicht met criteria waar een laptop aan moet voldoen. Via de webwinkel kun je bij Signpost een laptop kopen die aan de minimumeisen voldoet. Signpost levert niet alleen een goede laptop, maar een totaalpakket met uitstekende service en garantie gedurende de gehele looptijd. Je mag natuurlijk ook ergens anders jouw laptop kopen. In de schoolgids hebben we hier ook over geschreven.

  Peer 2 Peer is een project dat op locatie Heerenmäten loopt waar oudere jaars jongere jaars helpen met plannen, leren en eventuele bijlessen voor een bepaald vak. Hier leest u er meer over.

  Wij bieden geen dakpanklassen, in sommige gevallen kunnen we niet anders dan twee klassen samen te voegen. Gelukkig hebben we daar in dat geval dan ook ervaring mee. In principe komt het echter niet voor.

  Ja dat kan. Een leerling kan van de Topklas terug naar regulier vwo. Of van vwo naar de havo. Opstromen is vaak ook mogelijk, uiteraard gebeurt dit altijd in overleg zodat bekeken kan worden wat het verstandigst is.

  Hiervoor is geen mogelijkheid opgenomen in het standaard programma. Maar in veel gevallen is maatwerk mogelijk.

  In de topklas kunnen vwo leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken terecht. De stof is niet persé meer of moeilijker maar vooral uitdagender gemaakt. De leerlingen krijgen speciale opdrachten. In de presentatie van locatie Heerenmäten is een stukje opgenomen over de topklas. Op onze site kan je er ook meer over lezen, klik hier.

  Dat kan vaak wel en gaat altijd in overleg. we zoeken naar wat het beste past bij de individuele leerling. De brede brugklas is vaak een bewuste keuze en binnen die brede brugklas is mavo het laagste niveau, we willen er wel voor waken dat de leerling teveel op zijn of haar "tenen moet lopen".

  Er zijn dit jaar 4 brede brugklassen gestart.

  Een klas bestaat uit 2 coachgroepen. Doordat we een brede brugklas hebben zit je vaak in de klas met leerlingen die ja al kent van de basisschool, maar onze ervaring leert dat je ook snel nieuwe vrienden maakt.

  De brede brugklas duurt 2 jaar. In het derde jaar beginnen de mavo leerlingen zich al voor te bereiden op het eindexamen en starten ze aan het pta (programma van toetsing en afsluiting). De havo vwo splitsen pas na derde jaar. Leerlingen kunnen vwo in Didam volgen tot en met het derde leerjaar, daarna gaan die leerlingen naar Heerenmäten. Mavo en havo kunnen tot en met het eindexamen in Didam gevolgd worden.

  Over het algemeen zijn zowel leerlingen als collega’s er erg positief over. De leerlingen geven aan dat ze het prettig vinden werken. Ze kunnen langer samen met vrienden van de basisschool in dezelfde klas blijven en er kan per vak gekozen worden op welk niveau er gewerkt wordt. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de coach en vakdocenten.

  We willen de brede brugklassen niet te groot maken, we streven naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen. Iedere klas wordt dan vervolgens gesplitst in 2 coachgroepen.

  De locatie blijft zeker open, maar de wens is wel dat we met deze locatie gaan verhuizen. Het huidige gebouw is te groot voor onze 450 leerlingen en heeft onderhoud nodig. Op dit moment wordt onderzocht of de locatie Vestersbos (de voormalige technische school langs het spoor) een goede nieuwe plek kan zijn voor de school. Onze wens is om op de nieuwe locatie van start te gaan met een brede brugklas (mavo, havo, vwo) en dat onze mavo-afdeling hier komt. Ook de basisscholen IKC De Wissel en IKC De Tamboerijn en de kinderopvang verhuizen naar deze locatie. Hierdoor ontstaat er een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Dit onderzoek wordt in 2022 uitgevoerd. Als de plannen doorgaan en alles daarna volgens planning verloopt, kunnen de eerste leerlingen vanaf medio 2024 naar ‘de nieuwe school’. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Zevenaar: www.zevenaar.nl/vestersbos.

  De gemengde leerweg wordt bij ons alleen op locatie Zonegge aangeboden. Alle leerlingen volgen dezelfde vakken tot en met leerjaar 3. Daarna pas kiest de leerling voor de gemengde of de theoretische leerweg. Als een leerling voor de gemengde leerweg kiest zullen ze het praktijkvak Diensten en Producten gaan volgen. Daarvoor zullen ze vanaf het vierde leerjaar ook een aantal keer per week lessen op locatie Landeweer gaan volgen omdat die locatie beschikt over materialen, lokalen en kennis die daarvoor nodig is. De diplomas voor gemengde en theoretische leerweg zijn evenveel waard.

  In de structuurklas wordt er vanuit een zo vast mogelijk rooster gewerkt. Ook in de andere klassen en leerjaren is dat het streven.

  De mentoren hebben drie uur in de week tijd voor de klas en de leerlingen. Dat is best veel in vergelijking met andere scholen. Wij hebben in de onderbouw sportklassen en in de bovenbouw het profiel Dienstverlening en Producten voor alle leerlingen. Dit laatste is een heel belangrijk verschil met andere scholen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat daarmee leerlingen echt vier jaar lang de tijd hebben om zich goed te oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen en niet op hun 14e al een keuze hoeven te maken voor een bepaalde richting. De meeste leerlingen zijn hier nog helemaal niet aan toe op die jonge leeftijd.

  Wij werken vanuit 1 profiel voor alle leerlingen. Dit heet Dienstverlening en producten. Dit profiel bereidt leerlingen heel breed voor op het MBO (middelbaar beroeps onderwijs). Het fijne aan dit profiel is dat er heel veel ruimte en keuze is voor leerlingen die nog niet goed weten wat ze leuk vinden om te doen, maar ook heel geschikt is voor een leerling die al precies weet wat hij/zij wil. Kijk op de  pagina voor locatie Landeweer voor meer informatie

  Ja dat kan, het examen kan gespreid worden over twee jaar.

  We hebben de eerste weken veel aandacht voor het leren kennen van elkaar. Nieuwe leerlingen doen activiteiten samen maar ook met leerlingen die er al zijn. Zo worden de groepen ook pas definitief ingedeeld als de leerlingen en coaches elkaar echt wat beter hebben leren kennen.

  Ja dit is het enige vak dat is ingeroosterd. De leerlingen krijgen dan ook les van een gym docent.

  In de bovenbouw kiezen de leerlingen wel een vakkenpakket en gaan ze zich wat meer per vak voorbereiden op het eindexamen. Hierbij worden ze ondersteund en begeleid door vakexperts.

  Wij bieden Agora onderwijs aan voor, mavo, havo en vwo leerlingen. Basis en kader is niet mogelijk vanwege het praktische aspect van hun opleiding. Alle niveau's zitten door elkaar en onze ervaring is dat dit vooral in de onderbouw niet echt wordt opgemerkt. Vaak weten de leerlingen niet eens van elkaar met welk advies ze naar het voortgezet onderwijs kwamen.  

  Alle leerlingen starten de dag om 9 uur met hun eigen coachgroep. De invulling hiervan verschilt, er is ruimte voor actualiteit, presentaties en gesprekken. Daarna gaan de leerlingen aan het werk met hun challenges of kernvakken. Er zijn regelmatig ook workshops. Iedere dag wordt er een half uur in stilte gelezen, alle schermen gaan dan op zwart en iedere leerling leest uit een zelf gekozen boek. De leerlingen hebben tegelijk pauze met de andere leerlingen op locatie Heerenmäten. De leerlingen zijn om 14.30 uur uit behalve op woensdag dan is de schooldag om 12.00 uur al klaar.

  Hier hebben we op Agora Liemers nog niet veel ervaring omdat we nog maar drie jaar bezig bestaan. In Roermond is Agora onderwijs al 7 jaar bezig en daar zijn ze nu een onderzoek gestart. We kunnen het nog niet bewijzen natuurlijk maar onze verwachting is dat onze leerlingen juist veel waardevolle vaardigheden opdoen in Agora onderwijs waardoor de overstap misschien juist makkelijker gaat.

  Ons uitgangspunt is instromen vanuit groep 8. Er zijn wel enkele plekken voor leerlingen die later willen instromen maar dit is beperkt.

  Eigenlijk niet, want we kijken niet aan het einde van het schooljaar of je door mag. We kijken wel naar groei en ontwikkeling. Op een moment is een leerling kaar voor het examentraject. Vaak komt er een natuurlijk moment dat een leerling zelf al meer naar vakken gaat kijken. Het kan wel zijn dat een leerling wat langer over doet of juist korter wat korter over de opleiding doet. Eigen leertempo is heel belangrijk.

  Met een footprint bedoelen we het resultaat van een challenge. We sporen onze leerlingen aan om dit zo divers mogelijk te doen. Dus een keer een presentatie, een filmpje of een fysiek gebouwd product maar het kan ook eens een tekening of een geschreven verslag zijn.

  Leerlingen uit alle jaren mogen samenwerken. Zodat leerlingen van elkaar kunnen leren, in de praktijk zien we dat het echt twee kanten op werkt. Ook oudere leerlingen kunnen nog regelmatig wat leren van een jongere leerling. De leerlingen delen ook hun "footprints" met elkaar.

  Wij hebben nu 78 leerlingen en 5 coaches. De groepen zijn dus ongeveer 15 a 16 leerlingen groot.

  Normaal gesproken organiseren we gezellige avonden voor ouders, helaas is dat nu niet mogelijk in verband met de Corona maatrelen. Wel verzorgen ouders regelmatig workshops en inspriatiesessies. Dit kan over van alles gaan, zoals werk, hobby's, vaardigheden en dergelijke. Wij zijn heel blij met ouders die hun kennis met onze leerlingen willen delen.

  Ja diploma's kunnen stapelen, een leerling kan na het behalen van een diploma doorgaan voor een niveau hoger. Dit gebeurt wel altijd in overleg want we willen vooral kijken naar wat er goed is voor de leerling. Een of meerdere vakken op hoger niveau afronden kan ook.

  Hiervoor gebruiken wij verschillende middelen. Een hiervan is het online portfolio (Peppels) dat de leerlingen bijhouden. Hierin geeft de leerling feedback op zichzelf maar ook de de coach geeft feedback en een eventuele derde persoon zoals een vakdocent of andere specialist. Ook de 58 kerndoelen van de onderbouw, dat zijn wettelijk vastgestelde doelen, zijn opgenomen in Peppels de leerling kan zichzelf ook aan de hand daarvan beoordelen. Alle leerlingen schrijven een halfjaarlijks reflexieverslag. Ouders worden daar ook bij betrokken.

  We nemen ieder jaar een maximum aantal leerlingen aan. Niet iedereen die zich aanmeld wordt aangenomen. Agora-onderwijs moet namelijk echt bij de leerling passen. Een leerling moet leergierig  en initiatiefrijk zijn en vol ideeën zitten. De aanmeldprocedure voor de intake is inmiddels gestart. Lees hier over hoe dat gaat.

  Dat mag maar het hoeft niet. We moedigen het wel aan om er kennis mee te maken. In klas 2 van het vwo besteden we vooral meer aandacht aan de tweede vreemde taal.

  De kracht van Agora is dat de leerlingen gemixt worden, niet alleen per niveau maar soms ook per leerjaar.

  Gymnasium kan ook gedaan worden, de vakken latijn en grieks kunnen gevolgd worden. Soms gaan leerlingen hiervoor naar locatie Heerenmäten.

  Alle leerlingen moeten aandacht besteden aan de kernvakken. Er mogen boeken gebruikt worden, maar een website mag ook. Hulp kan altijd ingeroepen worden van de coaches of docenten in de school. Coaches houden in de gaten wat de leerlingen in hun groep doen dit gebeurt onder andere in de wekelijkse coachgesprekken. Vaak kunnen bepaalde dingen ook toegepast worden in challenges. De leerlingen behandelen wel de stof maar ieder op zijn eigen manier.