Lichamelijke Opvoeding

Bewegingsonderwijs wordt ook wel gymnastiek, gymles of lichamelijke opvoeding genoemd. Het doel van bewegingsonderwijs op het Liemers College is de leerlingen breed te introduceren in die bewegingscultuur, kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en houden. Ook het rekening houden met anderen en gebruik maken van andere sociale vaardigheden speelt hierbij een belangrijke rol. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden op het Liemers College gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen (bewegings-) mogelijkheden verkennen en daarmee bij de activiteiten rekening te houden. Ook (be)houden van een actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs op het Liemers College deel te nemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten. Het gaat daarbij om bewegingsactiviteiten zoals: turnen, spel, bewegen op muziek, atletiek, zelfverdediging, klimmen, acrogym en nog veel meer activiteiten. In de bovenbouw krijgen de leerlingen ook nog ‘bewegen en regelen’.

Maximaal vier leerlingen geven in een sport naar keuze les aan de leerlingen uit de eigen klas. De docenten bewegingsonderwijs vinden het plezierig te constateren, dat al veel leerlingen in staat zijn om op een enthousiaste wijze aan elkaar les te geven. In de examenklassen volgen de leerlingen een project sportoriƫntatie waarbij ze zelf een keuze maken uit een aantal bewegingsvormen die aansluiten bij hun specifieke belangstelling en/of een introductie zijn voor een tot dan toe onbekende sporttak. Diverse sportverenigingen en -instituten in de omgeving verlenen hun medewerking, voor weinig geld stellen zij hun materiaal en accommodatie beschikbaar. De resultaten die behaald worden voor het vak lichamelijke opvoeding worden vastgelegd in een rapportage. De leerlingen krijgen cijfers voor verschillende sportonderdelen alsmede voor kleine projecten, toetsen en inzet en samenwerking. Ook leerlingen met een minder vaardigheidsniveau krijgen op het Liemers College voldoende mogelijkheden om op andere onderdelen de benodigde punten te halen. Het belangrijkst blijven een goede inzet, samenwerking en plezier in het bewegen. Dit plezier is van groot belang voor het bevorderen van een blijvende deelname aan de bewegingscultuur.

Contactformulier