Mens en Maatschappij

Welkom bij de zaakvakken, de vakken die gaan over het leergebied Mens en Maatschappij.

Je kunt hier informatie vinden over de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie en levensbeschouwing. De rol die de mens speelt in de samenleving staat in deze vakken centraal. Wij willen dat je jezelf bij deze vakken inspant om een kritische leerling en burger te worden met een duidelijke en verstandige mening. Geïnteresseerd geworden? Kijk snel verder!

Nibud test

Heb je altijd geld tekort? Geen idee waar je geld blijft? Of zit je er juist bovenop en spaar je voor later?

Beantwoord 10 vragen en kom erachter welk geldtype je bent.

GELDTYPETEST

Is dit echt?

Wanneer heb je nou met een echt geldbiljet te maken? Klik op de afbeelding om de verschillende kenmerken te zien.

Probeer nu thuis ook eens op een echt geldbiljet de echtheidskenmerken te zien en te voelen. Zie jij alle kenmerken?

Download hieronder een leuke opdracht voor thuis!

opdracht levensbeschouwing

 

Aardrijkskunde is… een WERELDvak!

Aardrijkskunde is meer dan alleen topografie. Het is hét vak op de middelbare school dat vakken met elkaar verbindt. We hebben het over het weer en klimaat. We kijken naar waar mensen wonen, hoe ze de ruimte gebruiken, welke culturen er zijn. Daarnaast nemen we water, de belangrijkste vloeistof op aarde, onder de loep. In welke vormen komt het voor, waar bevindt water zich en waar is er te veel en te weinig water? En zo zijn er nog veel meer onderwerpen: de stad, vulkanisme en aardbevingen, arm en rijk, duurzame ontwikkeling, enzovoorts.

We werken uit een werkboek, maar ook online. We werken ook veel samen in groepen. Ook mag je je mening laten horen. En niet te vergeten, we hebben leuke excursies zoals Project Gelderse Poort.

Ja, aardrijkskunde is het vak wat jou maakt tot een WERELDburger!

Klik hier voor een leuke puzzel over aardrijkskunde.

Dienstverlening & Producten (D&P)

Wat ga je doen met D&P in de bovenbouw op de locatie Zonegge?

In leerjaar 3 krijg je twee profielvakken van het profiel D&P. Dat zijn de examenvakken Organiseren Activiteiten Opdrachten Geven (OAOG) en Multi Mediale Producten Maken (MMP). In leerjaar 1 en 2 (de onderbouw) heb je met de verschillende vakken die je hebt gevolgd al leren plannen en organiseren om je huiswerk te maken. Ook heb je geleerd hoe je voor toetsen moet leren en met je klasgenoten om te gaan door samen te werken.

Veel praktische opdrachten

Met D&P krijg je niet alleen theorieopdrachten maar zeker ook veel praktische opdrachten! Je wordt uitgedaagd nieuwe dingen te ervaren en je krijgt binnen D&P de vrijheid en verantwoordelijkheid om het geleerde in de praktijk uit te voeren. Door te werken aan de opdrachten worden jouw competenties nog verder ontwikkeld dan in leerjaar 1 en 2!

Wat zijn competenties dan eigenlijk?

Competenties zijn vaardigheden die je nodig hebt in het vervolgonderwijs (en later op je werk) zoals samenwerken, plannen, organiseren, leiding geven (en nemen), onderhandelen/overleggen, presenteren, creatief en probleemoplossend bezig zijn, enzovoorts. Door samen te werken met je medeleerlingen ontwikkel jij ook je eigen persoonlijkheid en gedrag. Bovendien leer je om te gaan met een eventuele teleurstelling.

Wat ga je doen?

Met OAOG leer je onder meer een enquête te maken (Google Forms), een toernooi te organiseren én uit te voeren. Je leert veiligheidsmaatregelen en brandpreventie in het schoolgebouw te onderzoeken en te beoordelen. Je leert werken met Microsoft Office programma’s (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) en je krijgt ook de kans om met andere moderne programma’s zoals LINO en/of PADLET te werken. Daarnaast voer je verschillende kookopdrachten uit. Je leert basissnijtechnieken, koken, gerechten serveren, gasten verwelkomen, enzovoorts. Kortom, allemaal onderdelen die je nodig hebt om iets te organiseren en die in het facilitaire vakgebied vallen. Er wordt je geleerd nadrukkelijk stil te staan bij hygiëne in en rond de keuken maar ook met betrekking tot voedselvergiftiging.

Met MMPM leer je de benodigde theorie én praktijk die nodig is om een film en/of vlog te maken en de film te bewerken. Je maakt onder meer Prezi’s en PowerPoints (LINO of PADLET mag ook) om onderwerpen te kunnen presenteren. Daarnaast ga je jouw eigen website plus applicatie (app) ontwerpen en maken. Bij MMPM word je aangespoord en uitgedaagd een beroep te doen op jouw creativiteit.

Examens

Deze vakken van D&P worden afgerond met een schoolexamen in leerjaar 3. In leerjaar 4 doe je centraal praktisch eindexamen.

In leerjaar 4 moet je twee keuzevakken kiezen die in het profiel D&P worden aangeboden. Deze vakken worden afgerond met een schoolexamen. In keuzevakken zit veel praktijk waardoor je weer veel kunt leren en ervaren!

Hier voeren twee leerlingen het door hun georganiseerde “toernooi” uit.

 

Dit drietal is bezig met een kookopdracht.

Contactformulier

Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Neem dan gerust contact met ons op!