Community College

Schoolplan

De onderwijsvisie van het Liemers College staat in het schoolplan ‘Van aanbod naar aandacht’. Aan deze visie werken we vanuit vijf invalshoeken. Het schoolplan heeft een looptijd tot 2020. Ieder schooljaar worden stappen gezet en wordt de voortgang geëvalueerd.

Community College

De vijfde invalshoek is onze omgeving. We willen intensief samenwerken met bedrijven, organisaties, overheden, andere onderwijsinstellingen en natuurlijk de ouders. Het doel is het optimaal benutten van de deskundigheid en mogelijkheden die deze partners te bieden hebben. Voorbeelden zijn uiteraard stages, maar ook ‘levensechte’ opdrachten voor onze leerlingen en gastlessen door externen. Verder willen we met het bedrijfsleven in gesprek over wat leerlingen moet weten en kunnen. We vragen onze omgeving dus om een grotere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit noemen we ‘community college’.

Voorbeelden

■ Leerlingen lopen stage bij bedrijven of gaan op snuffelstage naar het werk van hun ouders.
■ We werken samen met de Liemerse bibliotheek in Biebsearch.
■ Leerlingen speeddaten met professionals over hun opleiding en beroep.
■ Derdeklassers van de locatie Landeweer organiseren een conferentie van DEC Liemers.
■ Derdeklassers van de locatie Heerenmäten gaan op bedrijfsbezoek.
■ We schakelen ondernemersvereniging Lindus in bij de vormgeving van het vernieuwd vmbo.
■ Leerlingen gaan op maatschappelijke stage.
■ We zijn onderdeel van een virtuele duurzaamheidsmarkt.
Gastles over strijd om Witte Huis.

En zo zijn er nog veel meer initiatieven.

Meer weten over Actieve leerling.
Meer weten over Gepersonaliseerd leren.
Meer weten over Anders werken.
Meer weten over LeerKRACHT.