Mens en maatschappij

Het vak M&M (mens & maatschappij) is een combinatie van 4 vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, levensbeschouwing en economie. Je ontdekt bij M&M van alles over de wereld om jou heen. Je duikt in de geschiedenis, van de tijd van ‘jagers en verzamelaars’ tot nu. Je leert over de verschillen tussen mensen en hoe je het beste met elkaar om kunt gaan. Ook leer je hoe je om moet gaan met geld.

M&M wordt alleen gegeven in de onderbouw (klas 1 en klas 2). De leerlingen van locatie Landeweer krijgen het vak M&M 3 uur per week. Wij werken met een boek en er zijn opdrachten die online gemaakt kunnen worden. Extra oefenen en leren voor een toets mag je ook online doen. We werken niet alleen uit een boek, er zijn ook praktische opdrachten (werkstukjes en presentaties) en leuke projecten. Zo ga je in de eerste klas op excursie en is er een workshopdag. M&M is dus een vak met veel afwisseling!

Contactformulier