Lichamelijke opvoeding

Het vak lichamelijke opvoeding (LO) wordt in de eerste klas 3 uur per week gegeven. De leerlingen hebben 1 blokuur (100 min.) en een enkel uur (50 min.) LO per week. Gedurende de helft van het jaar vinden de lessen buiten plaats. Hiervoor hebben we onder andere een prachtige onlangs vernieuwde atletiekbaan naast de school ter beschikking, maar ook een groot sportveld direct achter de school en verder nog een grote sporthal in de school. In klas vwo-2 ,3 en 4 en vwo-5 hebben de leerlingen 2 uur lo per week. havo-2 gymt 2,5 uur per week en de eindexamen klassen havo-5 en vwo-6 volgen een alternatief programma met sportactiviteiten buiten de school bij verschillende sportverenigingen.

Contactformulier